Produktägare till PostNord Strålfors i Stockholm

Underlätta för våra kunder och driv utvecklingen för två av våra högst prioriterade områden som Produktägare - PostNord Strålfors

Bli en del av Nordens ledande företag inom digital kommunikation! Visste du att vi på PostNord Strålfors bygger systemen som möjliggör en stor del av den digitala kommunikation som sker i samhället kring bland annat logistik, fakturor, och andra kommunikationssätt över hela Norden.

Som Produktägare för Payment och vår kundportal har du en central och viktig roll i vår pågående förändringsresa. Hos oss driver du produkter som hanterar transaktioner i miljardbelopp samt en helt ny plattform där vi samlat Strålfors samtliga produkter och lösningar under samma tak. Nu satsar vi på innovation, användarvänlighet och den digitala framtiden där du har stora möjligheter att påverka riktningen och leverera högsta möjliga värde till slutkund och kund!

Vi erbjuder dig