Fullstackutvecklare .NET till Skandia i Stockholm

Var med och arbeta i Skandias nya Open Banking-lösningar som fullstackutvecklare .NET på Skandia i Stockholm

Team Open Banking har en rolig resa framför sig med intressanta initiativ i ett växande område. Här får du vara med och utveckla nya spännande tjänster hos Skandia som möjliggör att andra aktörer ska kunna använda våra tjänster genom integrationer och API:er, för att säkerställa att vi möter våra kunders behov på bästa sätt.

I ett väletablerat agilt arbetssätt ges du här möjligheten att gå in som fullstackutvecklare med fokus backend .NET och få en betydande del i att driva utveckling framåt!

Vi erbjuder dig