Miljöpolicy

Vår miljöpolicy på Ada Digital

På Ada Digital vill vi bidra till en mer hållbar arbetsmarknad, och samhälle i stort. Här hittar du vår miljöpolicy.

På Ada Digital, som är en del av TNG Group AB, tänker och arbetar vi på nya sätt för att möta framtidens arbetsliv och arbetsmarknad. Det innebär att vi arbetar enligt kompetensbaserad och datadriven rekryteringsmetod, med målet att alla ska känna sig välkomna på arbetsmarknaden oavsett vem man är.

Vi arbetar också aktivt med att förbättra vår miljöprestanda så långt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. På så sätt vill vi bidra till hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft, gröna skogar, och bad- och drickbart vatten.

Förbättring av miljöprestanda

För att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi på TNG Group AB arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet;

 • Kunskap
  Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet. Vi ska även förmedla kunskaper vidare till våra intressenter.
 • Inköp av produkter och tjänster
  I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter.
 • Energi
  Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning.
 • Transporter
  Vi strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.
 • Avfall och farligt avfall
  Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.

Styrande för TNG Group:s miljöarbete är gällande miljölagstiftning.