För kunder som vill öka sin kandidatattraktion, digitala synlighet och stärka sitt Employer Brand ytterligare erbjuder vi tilläggstjänster inom inkluderande talent marketing.

Redan idag arbetar Ada Digital aktivt med rekryteringsmarknadsföring i alla våra tillsättningar. Här ingår inkluderande kandidatkommunikation, SEO-optimerade platsannonser, riktade platsannonspaket samt synlighet i sökmotorer och sociala medier. Det räcker långt. Men ibland kan det behövas fler marknadsaktiviteter för att attrahera en svårfångad kandidatmålgrupp. Både kort- och långsiktigt.

Med Ada Digitals tjänster inom talent marketing hjälper vi er att skapa ökad digital synlighet, bygga arbetsgivarevarumärket, samt attrahera rätt personer och relevanta jobbansökningar.

Vi skräddarsyr era kampanjer

Tillsammans med vårt Talent Acqusition och Marketing team skräddarsyr vi en inkluderande rekryteringskampanj. Och för att attrahera kandidater med bredare mångfald utmanar vi er gärna att tänka lite annorlunda.

Vi hanterar projektledning, produktion och uppföljning. Vårt team förstår kandidatmarknaden och vet vad som fungerar bäst för att vi ska engagera och nå rätt framtida medarbetare.

Data och insikter

Vi arbetar datadrivet och optimerar löpande din kampanj för bästa resultat. När kampanjperioden är slut återkopplar vi data och insikter om din kandidatmålgrupp.

Våra tilläggstjänster

 • Riktad annonsering i sociala medier Talent marketing via Linkedin
  Riktad och målgruppsanpassad annonsering i sociala och digitala medier för att komplettera din pågående rekrytering. Vi analyserar din kandidatmålgrupp och riktar sedan annonsering på olika digitala plattformar som LinkedIn, Facebook, Instagram och Google. I vissa fall rekommenderar vi också kontextuell (native) annonsering. Under pågående kampanj arbetar vi löpande med konverteringsoptimering och budskap för att få in så många relevanta ansökningar som möjligt.
 • Rekryteringsfilmer
  Korta rekryteringsfilmer med tydligt budskap, som lyfter fram företagets ”Why”, ökar kandidaters vilja att söka jobb. Vi producerar två olika typer av filmer:Annonsfilm till platsannonser
  På ca 30 sekunder får tittaren inblick i rollen och arbetsplatsen. Vi sätter snabbt och effektivt ihop en kort annonsfilm med fokus på er lediga tjänst. Annonsfilmen sprids sedan i sociala medier tillsammans med platsannonsen.

  Rekrytrare presenterar ett nytt jobb i en rekryteringsfilm.Employer Branding-film

  På ca 2 minuter återspeglar vi hur det är att arbeta hos er. Vår employer branding-film förtydligar jobbsökarens kunskap om ert arbetsgivarevarumärke och företagskultur. Vi intervjuar och filmar personal i era lokaler och lyfter fram ert EVP (employe value proposition), arbetsmiljö, techstackch företagskultur – utifrån ett medarbetarperspektiv.
 • Puls-undersökning med c-NPS
  Vi tar pulsen på ert Employer Brand och kandidatupplevelse efter en genomförd rekrytering. Vi skickar ut en enkätundersökning till alla sökande och mäter ert Candidate Net Promoter Score. I tjänsten ingår fem frågor, design, utskick samt en resultatrapport.

  Exempel på frågeställningar:
 • Hur ert arbetsgivarvarumärke uppfattades i annonsen?
 • Talangernas upplevelse under intervju med arbetsgivaren?
 • Bemötandet från er personal (chefer och HR)?