Så skapar vi mångfald inom IT-branschen

Mångfaldsrekrytering från start

Vi vet från forskning att mångfald bidrar till innovation. Ändå ser vi vansinnigt många i IT-branschen som är stöpta ur samma form. Därför vill vi på Ada Digital utmana dig att tänka annorlunda när du bygger ditt tech-team. Det gör att du öppnar upp för IT-personal med olika bakgrund som kan se din digitala produkt från olika perspektiv. Resultatet blir att ni kan möta hela er målgrupp och – inte minst – öka er innovationstakt!

I Sverige pratar vi om kompetensbrist. Är det kanske till viss del en efterhandskonstruktion av att man inte vågar vara öppen i sin syn på IT-kompetens? För vad är egentligen kompetens? Är det bara programmeringsspråk, tekniker, ramverk och verktyg? Är det hur många år man jobbat inom ett område? Eller kan IT-kompetens också ha att göra med hur snabblärd, anpassningsbar och nyfiken man är på att hänga med i digitaliseringens framfart?

Olika perspektiv på din digitala affär

Vår syn på mångfald är att oliktänkande bidrar till innovation. IT-branschen är inte hållbar över tid om vi inte öppnar upp för medarbetare med olika bakgrund. Kvinnor och män. Svenska och utländska. Unga och äldre. Introverta och extroverta. Alla kommer att bidra med olika perspektiv på din digitala affär – vilket i förlängningen blir din konkurrensfördel. För visst vill ni bygga en digital produkt som når hela världen?

Mångfald bidrar till lönsamhet

Diversity in Tech handlar inte bara om Women in Tech, utan mångfald är mycket mer än så. Det handlar också om kulturell mångfald och kognitiv mångfald. Vi har sett företag glänsa och överskrida sina lönsamhetsmål bara genom att föra in fler oliktänkande i teamet. Därför är vår rekommendation att alltid rekrytera för mångfald.

Med en modig och öppen syn på kompetens vill vi möjliggöra hållbar utveckling i en digital värld.

Vision för Ada Digital