Rekrytera för mångfald inom IT och Tech

Ada Digital utmanar synen på mångfald i IT-branschen

Sluta räkna huvuden! För att uppnå mångfald behöver vi nämligen göra något helt annat. Vi behöver tänka om, ofta göra tvärtom, och inte minst arbeta för inkludering på riktigt. Särskilt inom IT och Tech – vars kärna är innovation, kreativitet och utveckling – behöver vi bjuda in alla med rätt kompetens. Här delar vi på Ada Digital med oss av våra perspektiv på mångfald för rekrytering inom IT och Tech.

Mångfald är en av de viktigaste aspekterna inom Tech- och IT-branschen idag. Allt fler ifrågasätter hur vansinnigt många utvecklare och andra digitala specialister tycks vara stöpta ur samma form. Men mångfald på arbetsplatsen handlar inte bara om att ha en till synes diversifierad arbetsstyrka, utan också om en inkluderande miljö där alla får ta plats och känna sig välkomna.

70 % tycker att olika åldrar i teamet är den viktigaste framgångsfaktorn för att ta fram morgondagens digitala produkter.

Från kandidatrapporten Re:think Re:do

Mångfald inom IT-rekrytering

Sedan start har vi på Ada Digital sett affärsvinster med att satsa på mångfald och inkludering. Inte minst vid IT-rekrytering. Därför utmanar vi dagligen rekryterande chefer i allt från kravprofil till val av slutkandidat.

Vad vi ser är att chefer som har ett moget perspektiv på inkludering både får fler kandidater och löser utmanade rekryteringar inom IT och Tech snabbare än andra. Med gott resultat!

Självklart är vi inte ensamma om insikten. Idag är arbetslivsforskningen oerhört enig om vilka vinster som uppstår med olikheter i en arbetsgrupp. Såsom utvecklarteam, ledningsgrupper och styrelser. Olikheter tenderar nämligen att bredda gruppens beteenden, idéer och problemlösningsförmåga. Det är det som leder till innovation, som i sin tur förbättrar organisationens affär och lönsamhet.

Med andra ord tjänar arbetsgivare på att satsa på mångfald och inkludering i rekrytering!

Rekrytera IT-specialister med Ada Digital!