Öka din könsmångfald inom IT och Techbranschen genom ett inkluderande språk

Lästid: 3 minuter

Påverkar språk könsbalansen på din arbetsplats?

Främja jämställdhet med inkluderande språk

En stor och välkänd utmaning inom IT och Tech är den ojämna könsbalansen. Och även om vi vid det här laget är medvetna om att mångfald skapar framgångsrika team kvarstår utmaningar. Ett av dessa gäller hur ordval påverkar jämställdheten på arbetsplatsen. Så hur kan språket användas för att skapa inkludering? Ada Digital lyfter några viktiga insikter från en rapport av LinkedIn.

LinkedIns rapport Language Matters: How words impact men and women in the wordplace, har undersökt hur vi människor, baserat på vårt kön, beskriver oss själva i arbetsrelaterade situationer. Resultat? Män och kvinnors sätt att beskriva sig själva kan påverka deras möjligheter under en pågående rekryteringsprocess och på jobbet. Eftersom respektive kön använder olika ord för att beskriva sig själva relaterar de även till det språkbruk som andra tillämpar i olika situationer. Detta innebär att ordvalen på en arbetsplats kan fungera lika mycket inkluderande som exkluderande, samt påverka arbetsplatsens könsmångfald.

Här är några viktiga och lärorika insikter från rapporten:

1. Arbetsbeskrivningen kan locka olika kön

Ada Digitals kandidatrapport 2022 påvisar att en grabbig arbetsplats kan leda till att kvinnor inte söker en specifik tjänst.

De ord som du använder i din arbetsbeskrivning och jobbannons kan påverka om kvinnor väljer att söka den lediga tjänsten eller inte. Enligt LinkedIns rapport skulle hela 44 % av kvinnorna inte söka ett jobb med ordet ”aggressiv” i arbetsbeskrivningen. Samtidigt som var fjärde kvinna inte vill söka till ett arbetet beskrivs som ”krävande”.

Att attrahera mångfald, inte minst när det gäller medarbetare av olika kön, till din arbetsplats startar på så sätt redan i arbetsbeskrivningen och på karriärsajten. Enligt Ada Digitals kandidatrapport 2022 anser 12 % av de kvinnliga jobbsökarna att den ojämna könsfördelningen inom IT-branschen troligtvis beror på att arbetsplatsen upplevs som ”grabbig”.

Fundera därför över vilka ord som används redan i början av rekryteringsprocessen. Och ställ dig frågan ”hur kan vi beskriva vår arbetsplats och den lediga tjänsten på ett inkluderande sätt”?

Läs även: 5 tips som förbättrar din jobbannons inom IT

2. Efterfrågade förmåner bland män och kvinnor

Män och kvinnor efterfrågar liknande förmåner hos sin arbetsgivare. Däremot visar rapporten att tjänster som erbjöd möjligheten att arbeta flexibelt, hemifrån och utökade medicinska förmåner var mest efterfrågade hos kvinnor. För att öka arbetsplatsens könsmångfald kan det således vara bra om du som arbetsgivare belyser en bredd av förmåner som ingår i en tjänst hos er.

3. Kvinnor och män karaktäriserar sig olika på arbetet

Även om LinkedIns rapport visar att kvinnor och män karaktäriserar sig olika på jobbet använder de liknande ord för att beskriva sig själva under en anställningsintervju. De tre orden som könen använder i störst utsträckning (amerikansk studie) är ”hårt arbetande”, ”bra på mitt jobb” och ”självsäker”. Däremot använder kvinnor även begrepp som relaterar till mjukare värden – till exempel sympatisk och stödjande.

4. Könens associationer till mjuka färdigheter

Mjuka färdigheter, även kallat soft skills, är en egenskap som refererar till kompetens förbi kunskap och utbildning. Såsom personlig utveckling, kommunikation, interaktion med andra och social kompetens.

I LinkedIns undersökning blev både män och kvinnor tillfrågade om vilket kön som främst besitter mjuka färdigheter. 61 % av de kvinnorna att de associerar termen mest till sitt egna kön. Samtidigt som 52 % av de manliga respondenterna associerade mjuka färdigheter till det manliga könet. Ändå visar rapportens resultat att kvinnor är bättre på att synliggöra sina mjuka färdigheter på LinkedIn.

Media har en viktig roll i skapandet av fördomar könen emellan, använd därför ett inkluderande språk för att motverka fördomar och skapa inkluderande team.

Läs även: Därför är inkluderande ledarskap viktigt inom Tech

5. Medias roll i att befästa kön

Kvinnor och män beskriver sig överlag på liknande sätt enligt LinkedIns rapport. Men däremot gör media skillnad när de beskriver en yrkesutövares kön. Exempelvis har media beskrivit män och kvinnor inom samma bransch på olika sätt, där män i större utsträckning blir benämnda som ambitiösa. På så sätt kan media ha en inverkan på hur män och kvinnor väljer att beskriva sig själva i professionella sammanhang.

På Ada Digital vet vi att en lyckad IT-rekrytering, som främjar mångfald, bottnar i inkluderande rekryteringsprocess. Med oss som rekryteringsbolag får du tillgång till en datadriven och agil rekrytering som hjälper dig hitta nyfikna, begåvade och kompetenta kvinnor och män. Är du redo att arbeta mer inkluderande och rekrytera er nästa IT-talang?

Rekrytera med Ada Digital

Rekommenderat för dig