Därför är det viktigt med inkluderande ledarskap inom Tech

Lästid: 4 minuter

Därför är inkluderande ledarskap viktigt inom Tech

6 framgångsrika chefsegenskaper

Vi lever i snabbföränderlig värld. Som ställer nya krav på dagens och morgondagens chefer. Inte minst inom IT och Tech, där utvecklingen går i rekordfart och nya behov ständigt uppstår. Här är inkluderande ledarskap en viktig pusselbit för att skapa framgångsrika och välmående team som håller över tid.

Intresset kring inkluderande ledarskap har exploderat de senaste åren. Troligtvis mycket på grund av den nära kopplingen till mångfald och inkludering, som också är högaktuella frågor. Inte minst inom IT och Tech – två mansdominerade yrkesområden där en stor utmaning framåt är att locka fler kvinnliga jobbsökare.

Vi vet också att IT-specialisterna gärna jobbar och ser ett värde av diversifierade team med blandade åldrar, kön, kompetenser och etniciteter. Det visar till exempel Ada Digitals senaste stora kandidatundersökning. Samma enkät visar också att en bra chef står högst upp på kravlistan när det är dags för jobbyte.

Jämställdhet ger ökade intäkter

Och det handlar inte bara om mjuka värden. Otaliga forskningsrapporter pekar på en tydlig koppling mellan ”Diversity & Inclusion” och ökade intäkter samt starkare konkurrenskraft. Något som borde få företagsledarna att spetsa öronen än mer.

Senast i raden är en rapport från stiftelsen Allbright som granskat sambandet mellan börsbolagens jämställdhet i förhållande till lönsamhet. Siffrorna över de senaste fem åren visar att de mest jämställda företagens vinstmarginal ökade med 8 procent. Medan de bolag som helt saknade kvinnor i ledningsgruppen istället minskade med 13 procent.

Inkluderande ledarskap avgörande

Så hur kan organisationer agera för att främja mångfald och inkludering?

En av framgångsfaktorerna ligger naturligt i chefskapet. För även om ett företag satsar stort på att skapa diversifierade team, är det svårt att nå hela vägen fram utan ledare som kan leda teamet i rätt riktning.

Vi talar om ett inkluderande ledarskap som många experter menar att avgörande för företag som vill växa.

Om du inte bygger in jämställdhet, mångfald och inkludering i ditt ledarskap – kommer snart ingen att vilja varken jobba eller göra affärer med dig.

Urban Björn, grundare av Business As Equals
Urban Björn, expert inom inkluderande ledarskap.

Så vilka egenskaper bör då en inkluderade ledare ha? Det summerar Deloitte i rapporten The six signature traits of inclusive leadership.

6 viktiga egenskaper för en inkluderande ledare inom Tech

1. Engagerad

En inkluderande chef ser mångfald som en affärsstrategi och tar personligt ansvar för ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Ledaren har förståelse för att varje teammedlem är unik och lyfter personens styrkor för att stärka gruppen som helhet. Hen tar ansvar för att alla ska känna sig delaktiga.

Personens engagemang för inkludering är samtidigt detsamma som engagemang för affären. Av den enkla anledningen att mångfald också ofta återspeglas i kundstocken, bland jobbsökare och potentiellt nya samarbetspartner. Därför behandlar ledaren alla människor hen möter med samma rättvisa och respekt.

2. Modig

En inkluderande ledare bör kunna säga ifrån och ta ton. Kort och gott utmana status quo där det är nödvändigt. Såväl mot sig själv som andra människor och rådande strukturer.

Det kan till exempel röra homogenitet vid beslutsfattande. Eller att uppmärksamma och ställa personer till svars vid fördomsfulla och exkluderande beteenden. En inkluderande chef vågar också vara öppen med sina egna begränsningar och känner inte att hen behöver ha alla svar. Därmed har personen också lättare att be om feedback och samarbeta med andra oliktänkande för bästa tänkbara resultat.

3. Insiktsfull om egna fördomar

Det finns inga supermänniskor utan några fördomar. Det viktiga är att vara medveten om att de finns och ständigt utmana både sina egna och organisationens förutfattande meningar. Detta gör en inkluderande chef.

Hen har en förståelse för varför fördomar och orättvisa metoder föds och växer fram. Till exempel på grund av tidspress och trötthet. Därför tar en inkluderande chef fram strategier, är transparent, tydlig och utgår från fakta vid beslutsfattande.

4. Nyfiken

Ada Digital listar framgångsrika chefsegenskaper inom Tech

Det är inte för intet som nyfikenhet är den soft skill som många gånger toppar listorna över framtidens viktigaste kompetenser. Nyfikenhet pekas också ut som en nyckelfaktor när det kommer till att leda diversifierade team. Det kräver nämligen att chefen är genuint nyfiken på och värdesätter hur andra människor tänker och ser på saker.

En inkluderande chef söker gärna upp personer som har en avvikande världsuppfattning eller tänker annorlunda än de själva. De lyssnar också aktivt på sina medarbetare och har ett mindset som hanterar förändring bra.

5. Kulturellt intelligent

En inkluderande ledare tror på att olikheter bidrar till nya perspektiv och ökad innovation. Liksom att det finns risker med fördomar och stereotyper och vi därför aktivt bör motverka dem. Personen är också medveten om att faktorer som uppväxt präglar en människas världsbild och beslutsfattande.

Att ha kulturell intelligens innebär att en ledare har förmåga att anpassa sig till nya omständigheter; lokal kontext, främmande arbetssätt, annorlunda ordval och utmanande politik. Utan att förlora sig själv på vägen.

6. Samarbetsvillig

Ett inkluderande ledarskap handlar inte bara om chefen själv. Utan även om gruppen. En inkluderande ledare skapar psykologiskt trygg miljö där samarbetet flödar och alla vågar att dela med sig av sina tankar och perspektiv.

Det handlar om att ha förmågan att uppmuntra sina anställda att vara självständiga, och samtidigt lyssna in vad kollegorna tycker och tänker och på så sätt vidga sina perspektiv. Målet är att alla i teamet ska känna en frihet att fatta egna beslut och lösa problem. Men också känna ansvar för sin egen prestation. Utan risk för repressalier eller att känna sig bortgjord.

Här behöver ledaren noga inkludera alla teammedlemmar i diskussioner, ställa nyfikna följdfrågor och säkerställa ett respektfullt samtalsklimat som uppmuntrar deltagande. Liksom respektera att alla inte vill tala inför gruppen, men att vara alert nog att fånga upp åsikterna vid ett senare tillfälle.

Genom att aktivt arbeta för ökad mångfald och inkludering kan du attrahera både inkluderande chefer och fler digitala specialister till din arbetsplats och på så sätt driva ditt företag framåt. Behöver du hjälp med din nästa rekrytering inom IT och Tech? Vi på Ada Digital hjälper dig gärna att hitta de bästa ledarna och specialisterna för just ditt team. Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss här

Rekommenderat för dig