CSR

Vårt CSR-fokus: en hållbar arbetsmarknad

På Ada Digital är vi övertygade om att alla kan göra mer och bättre. Det handlar om att våga utmana och tänka nytt. Vårt CSR-arbete innebär därför ofta att vi engagerar oss i projekt där vi kan påverka och möjliggöra hållbar utveckling i en digital värld.

Ta del av våra aktuella CSR-projekt nedan: