Whistleblowing

Whistleblowing – för att skapa förtroende

Ada Digital strävar efter ett öppet företagsklimat och en hög affärsetik för att upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Vår visselblåsartjänst ger alla medarbetare möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande, alltså en handling som strider mot lagen eller våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod, och som behöver rättas till.

I första hand uppmanar vi dig att ta kontakt med din kontaktperson eller chef. Vi erbjuder även en kanal för anonym rapportering som tillhandahålls av en extern part, WhistleB för att säkerställa din anonymitet.

Vi tillåter inga repressalier mot en visselblåsare som rapporterar i god tro.

Anmäl anonymt här