Ada Digital erbjuder rekrytering och konsultuthyrning inom digital utveckling, där vi specialiserat oss på omrdena Tech, Data & Analytics, Digital Commerce och IT Security. Vi är inte som andra rekryteringsbolag, utan vårt största fokus är att hjälpa dig stärka din digitala affär genom att ta fram kandidater och konsulter som är insatta i modern produktutveckling.

Träffsäker IT-kompetens

Vare sig du vill hyra in en konsult eller anställa direkt så säkerställer vi att personen är flexibel, nyfiken och snabblärd. Egenskaper som vi vet är viktiga för att kunna arbeta i ett agilt och affärsnära utvecklingsteam.

Ada Digital ökar din innovationstakt genom att öppna upp dörrarna för kandidater och konsulter med olika bakgrund. Vi ger dig konkreta tips och har en tydlig process som främjar mångfald inom ditt utvecklingsteam. Det gör att du ökar din förutsättning att nå en ny målgrupp. Eller exempelvis få in fler kvinnor i en relativt mansdominerad IT-bransch.

Snabbt, agilt och transparent

Vi fyller dina tomma stolar i såväl utvecklings- som marknadsteamet! För att lyckas med de allra knepigaste specialister söker vi upp inaktiva jobbsökare i över 100 olika digitala forum. Som kund får du ett crossfunktionellt team som består av Talent Business Partner (din kontaktperson), Talent Agents (som ansvarar för digitalt kandidatinflöde) samt vår marknadsavdelning som löpande analyserar och optimerar våra searchinsatser.

När du rekryterar eller hyr in konsulter med hjälp av Ada Digital kan du vara säker på transparens och veckovisa återkopplingar. Vår agila rekryteringsprocess bidrar nämligen inte bara till kortare ledtider och färre kandidatavhopp. Den bygger dessutom på en tät dialog med dig som kund. Varje vecka får du ta del av de senaste insikterna från rekryteringsprocessen och kandidatmarknaden i stort. Allt för att vi tillsammans, som ett team, ska kunna ta fram kandidater och konsulter som förstår digital utveckling och kan driva din affär framåt.

Hyr IT-konsulter och digitala specialister i Stockholm, Uppsala och hela Mälardalen. Eller varför inte i hela Sverige?Ada Digital har verktygen för att gräva fram gömd IT-kompetens.