Chefsrekrytering inom Digital Management

Rekrytera eller hyr ledare för digital transformation

Ada Digital är specialister på chefsrekrytering och chefsuthyrning inom IT, Tech och digital utveckling. Vi hjälper dig anlita eller rekrytera chefer, transformativa ledare, teamleads och mellanchefer med rätt ledarskapspotential och digitala mindset. Ledare som har fokus på den digitala kundresan och affären och som kan leda diversifierade team in i framtiden. Digitala förändringsledare helt enkelt! 

Chefsrekrytering som skapar affärsnytta

Våra chefsrekryteringar leds av IT-rekryterare som är specialiserade på digital utveckling och förändringsarbete. De förstår tekniken men också vikten av rätt ledarskap och management i en snabbföränderlig digital värld. Vi fokuserar på att säkerställa att de chefer Ada Digital rekryterar har rätt digital mognad, ledarskapspotential samt förmåga att leda en organisation som ständigt förändras i en VUCA-värld. Oavsett om det handlar om en IT-chef, en digital marknadschef, en chef för growth-teamet, en agil teamlead eller chefen för e-handelsteamet. Gemensamt för dem alla är att de är förändringsledare.

Även våra interimskonsulter kvalitetssäkras och är snabbt på plats. Och kan från dag ett skapa affärsnytta och bidra till er digitaliseringsresa.

Moderna ledare med kundresan i fokus

Den viktigaste egenskapen hos många ledare, vare sig de har personalansvar eller inte, är att lyckas digitalisera verksamheten tillräckligt snabbt för att hänga med i konkurrensen. Men det är här vi lyckas. Genom att ständigt utmana traditionell chefsrekrytering och förlegade föreställningar om vilka egenskaper som utmärker en bra chef inom IT och Tech, samt en datadriven och kompetensbaserade process, hittar Ada Digital fantastiska ledare som andra missar.

Vi lägger alltid stort fokus på att identifiera och väga in kandidatens personlighet, begåvning och motivation för jobbet. För att vi är övertygade om att framtidens team behöver ledas av modiga chefer som vågar tänka nytt, vågar ifrågasätta och vågar röra runt i grytan. Chefer, som inte styr med med hela handen, utan som har förmågan att lyfta teamet och på så sätt driva innovation och utveckling framåt. Genom att coacha, motivera och inspirera.

Rekrytera chef