Digital transformation: Tänk på det här när du rekryterar för den digitala eran!

Lästid: 2 minuter

Rekrytera för digital transformation

IT-rekryteraren om hur du lyckas!

På Ada Digital kommer rekryteraren Sandra Peiper dagligen i kontakt med chefer som står inför utmaningen att genomdriva digital transformation, liksom kandidater som vill vara en del av resan. Ta del av hennes tips för hur vi kan bygga team rustade att klara såväl dagens som morgondagens digitala prövningar.

Sandra Peiper, rekryterare på Ada Digital, berättar om hur digitala specialister ibland tröttnar på arbetsgivare som inte förstår värdet av digital kompetens.Vad betyder ett agilt arbetssätt för just dig? Vad krävs för att digitalisera och vad ska man tänka på i den transformationen?

I min roll som IT-rekryterare och och Talent Business Partner på Ada Digital sitter jag dagligen i olika möten med rekryterande chefer och kandidater och ställer just den typen av frågor. Intressant nog tycks ingen av frågorna ha ett enhälligt svar. Och det är exakt det jag tycker är så spännande med området!

En röd tråd jag kan se är att många företag idag ser det som avgörande att ha medarbetare som är snabbrörliga och kan koppla samman tech med business. Man söker personer som är affärsdrivna, som förstår varför man gör något samt vilket värde det genererar till företagen. Och, framför allt, efterfrågar arbetsgivare idag personer som har ett starkt produkttänk och ett datadrivet mindset.

Digital transformation börjar med data

Oavsett bransch sitter idag alla företag på en stor mängd data kopplat till sina kunder och produkter. En värdefull skatt som många inte vet vad man ska göra med eller förhålla sig till. Men faktum är att bra produktutveckling faktiskt börjar med data.

Av den anledningen tror jag att bolag som har en modern analysavdelning också kommer att vara de som lyckas utveckla produkter som slutanvändarna vill ha.

Att bygga upp och forma team utifrån analys och data är kritiskt, liksom förmågan att sätta värde på datan. Det tror jag också är en stor anledning till att BI (Business Intelligence) fullkomligt exploderat den senaste tiden.

Tittar man i backspegeln så har många företag de senaste åren byggt team med utvecklarna i centrum. Men i takt med att mängden data växer och frågorna kring hur vi ska hantera den börjar hopas, så blir det allt viktigare att bygga team bredare. Dels utifrån vilken data man har tillgång till. Och dels vad man vill uppnå med denna data. Men vilka roller är det som behövs då, och vilka kompetenser ska vi titta efter när vi rekryterar och hyr in digitala konsulter?

Så kan vi bygga för framtiden

Först och främst är det viktigt att bygga team där medarbetarna har en genuin vilja att lära känna sina användare och att hela tiden vara öppna för nya insikter genom att testa sig fram. Dessutom behövs ett affärs- och produkttänk, att man är förändringsbenägen samt förstår hur man paketerar produkter ut mot kund.

För det som stämde igår kanske inte stämmer idag. Uppdragen blir allt mer komplexa och många företag har allt svårare att förstå sina användare. Därför är det viktigt att hela tiden vara öppen för förändring, att kontinuerligt testa, utvärdera och justera baserat på tillgänglig data. Det är vad jag kallar datadrivet mindset!

På Ada Digital både rekryterar och hyr vi ut konsulter inom Data & Analytics. Vill du veta mer om hur jag och mina kollegor på Ada Digital kan hjälpa dig hitta rätt kompetens för just er digitala transformation? Hör av dig så berättar jag gärna mer.

KONTAKTA ADA DIGITAL!

Rekommenderat för dig