Så blev Adas story vår

Rekryteringsbolag som tänker om. Gör tvärtom.

Ada Digital är ett konsult- och rekryteringsbolag som erbjuder rekrytering och konsultuthyrning inom IT och digital utveckling. Vi hjälper våra kunder att utveckla sin digitala affär och verksamhet genom att ta fram kandidater och konsulter som kan modern produktutveckling och bidrar med innovation. Specialister och ledare som förstår den pågående digitaliseringen och vill vara med och driva den framåt.

Ada Digital föddes ur en frustration över en homogen tech-bransch, utan mångfald, med utdragna processer och en ofta förlegad syn på IT-kompetens och digitalisering. Vi tror att för att lyckas med rekrytering och konsultuthyrning av digital kompetens och IT-specialister behöver man jobba på ett helt annat sätt än tidigare. Därför vill vi utmana. Både branschen och oss själva.

Vi är inspirerade av världens första programmerare Ada Lovelace som vågade prova nya vägar, utmanade förutfattade meningar och hade kreativitet och mod att förändra.