Upplever du också att rekrytering inom IT och digital utveckling ofta drar ut på tiden? Tappar ni kandidater som hinner få andra erbjudanden eller önskar en tätare dialog med rekryteraren? När du rekryterar eller hyr konsulter med oss på Ada Digital ingår alltid vår agila rekryteringsupplevelse, som säkerställer att du får en snabbrörlig och flexibel process med löpande insikter från kandidatmarknaden.

Vad betyder egentligen agil rekrytering, och vad innebär det rent konkret för dig som kund?

Ett agilt arbetssätt handlar till stor del om transparens och trygghet. På Ada Digital har vi en tydlig process för att löpande dela med oss av insikter och hjälpa varandra. Genom veckosprintar med klara mål för din rekryteringsprocess arbetar vårt team tätt tillsammans. Och tack vare dagliga stand-ups kan vi snabbt prioritera om och komma vidare i processen. Något som också säkerställer att vi använder teamets know-how på bästa sätt.

Efter varje veckosprint gör vi en feedback-loop med dig som kund. Detta för att du ska känna dig trygg med hur processen fortskrider och för att vi ska kunna bolla frågor som dyker upp längs vägen. Under varje rekryteringsprocess får vi också värdefulla insikter från kandidaterna kring ditt arbetsgivarvarumärke, rollen i sig och rekryteringsprocessen. Även dessa insikter delar vi med oss av. Detta för att vi kontinuerligt ska kunna utveckla rekryteringsupplevelsen och ert erbjudande till framtida medarbetare.

Färre kandidatavhopp

En annan fördel med att rekrytera agilt och datadrivna rekryteringsprocess är korta ledtider från det att kandidaten kliver in i processen till ett möte med oss och dig som kund. Syftet med en snabbrörlig process är att vi ska minska risken att kandidaten hinner få andra erbjudanden samt skapa en positiv rekryteringsupplevelse. Detta ställer krav på oss och er som kund att prioritera att träffa kandidaterna snabbt. Här ligger vi ofta steget före och planerar gärna två mötestillfällen samtidigt – allt för att korta ledtiden i processen. Det innebär också att man som kund kan behöva ta ställning till en kandidat direkt utan att jämföra kandidater mellan varandra.

När vi inte hinner ställa kandidater mot varandra blir det ofta mer mångfald i teamet, vilket vi som rekryteringsbolag har upplevt gynna verksamheten i längden.