Kandidatupplevelse som attraherar bristkompetenser

Så stärker vi ditt employer brand med rätt kandidatupplevelse

Inom tech är det onekligen kandidatens arbetsmarknad. Och oavsett om du ska rekrytera eller hyra in konsulter som utvecklare, UX-designer, produktägare eller data analyst gäller det att leverera en unik kandidatupplevelse. Därför har valet av rekryteringspartner också stor inverkan på er attraktionskraft och hur snabbt du kan ha rätt medarbetare på plats. Så här går det till när Ada Digital stärker ditt arbetsgivarvarumärke med rätt kandidatupplevelse!

Att det råder kompetensbrist inom det digitala området på arbetsmarknaden är knappast någon nyhet idag. Kandidaterna kan välja och vraka mellan olika jobberbjudanden och inte sällan uppvaktas de av flera arbetsgivare samtidigt. Och för dig som ska rekrytera finns det inget utrymme för misstag.

Det vet vi på Ada Digital, som har lång erfarenhet av att lyckas rekrytera digitala talanger, ledare och specialister. Vår agila rekryteringsprocess bidrar nämligen inte bara till kortare ledtider och färre kandidatavhopp. Utan den stärker även era kandidaters upplevelse av er som arbetsgivare.

På Ada Digital jobbar vi bara med företag som vi själva gillar. Som har en spännande resa framför sig. Och som vi tror att du skulle vilja vara med på!

Feedback-loop med insikter

Ett exempel på vår positiva kandidatupplevelse är den korta ledtiden från att kandidaten får kontakt med oss, till ett möte med dig som kund. Förutom att vi minskar risken för att kandidaten hinner få andra erbjudanden, känner sig personen även uppskattad och omhändertagen.

För det är få saker som sänker ett intryck så mycket som att vänta i blindo. Men självklart ställer det krav både på oss och dig att prioritera rekryteringen. Vilket är en av anledningarna till att vi tar ett stort ansvar för att guida och backa upp även era insatser i rekryteringsprocessen.

Samtliga insikter vi får från kandidaterna om ditt arbetsgivarvarumärke under rekryteringen, såsom rollens attraktionsvärde och upplevelsen av att vara kandidat hos er, delar vi med dig i löpande feedback-loopar. Allt för att vi tillsammans ska kunna utveckla ert erbjudande och upplevelse till framtida medarbetare.