Dags att kross grabbmyten i tech och rekrytera på nya sätt säger Sara Scheef, Ada Digital

Lästid: 4 minuter

Mycket snack men lite verkstad när det kommer till ”women in tech”

Grabbmyten lever kvar inom Tech

Det har länge varit på tapeten. Alla pratar om det. Bristen på kvinnor inom tech. Många är de techbolag som gärna ser fler ”women in tech” inom IT-branschen. Men ändå. Kvinnor lyser med sin frånvaro. Ada Digitals VD Sara Scheef tycker till om den nedslående könsbalansen bland IT- och techbolag i Sverige. En skrämmande statistik som nyligen presenterades av Allbright Stiftelsen i rapporten ”Tech lever grabbmyten.”

Rapport Allbright "Tech lever grabbmyten"I en ny undersökning gjord av Allbright har man kartlagt 14 svenska, välkända techbolag. Resultatet är dystert. Endast 12 % av linjecheferna är kvinnor. Och endast ett av bolagen har en kvinnlig VD. Det är till och med sämre siffror än de börsnoterade bolagen visar, där 16 % av linjecheferna är kvinnor. Och om det är några kvinnor på plats så är det oftast i kvinnotypiska roller som HR eller administrativa funktioner som stöttar affären, snarare än driver den. Kort sagt women in tech lyser med sin frånvaro.

Parallellt med detta visar forskning att chefer gärna anställer likasinnade. Personer som påminner om dem själva. I de här fallen fler män med bakgrund från KTH eller liknande. Och det här kära läsare, formar dagens och framtidens bransch. Och tänker man ett steg längre, är det i de här bolagen som många av våra barn och ungdomar snart ska jobba i.

Allbright visar på kompisrekrytering – en räkmacka

Undersökningen visar också att IT-branschen ofta ”kompisrekryterar.” Och det här känner vi på Ada Digital igen. Det betalas ut stora tipspengar till intern personal som tipsar om en kontakt i sitt nätverk. Ett nätverk som inkluderar likasinnade. En räkmacka för alla män som redan är insläppta i ankdammen.

Så, vad är problemet, kanske du tänker? ”Det är väl inte ”mitt fel” att det finns fler män i branschen än kvinnor?” ”Detta är ju helt naturligt, det finns ju fler män.”

Är det naturligt? Jag tycker inte det. IT-branschen saknar idag 70 000 personer. Rekryteringsurvalet blir kraftigt förminskat och exkluderande om man i huvudsak rekryterar utifrån sitt personliga nätverk med en alltför snäv syn på kompetens. Kvinnor utesluts. Människor med en annan bakgrund utesluts. Och det handlar inte bara om etnicitet, utan lika mycket om neurodiversitet, som personer som inte gått på ”rätt universitet”, eller universitet över huvud taget – men som ändå kan vara enormt begåvade och kunniga inom sitt specialistområde. Branschen har helt enkelt fastnat i ”gammelrekrytering,” något som Allbright-rapporten tyvärr visar allt för väl.

Affärsmässiga skäl till mångfald

Det är också en oroväckande tanke att morgondagens digitala lösningar utvecklas av i huvudsak män. Hur ska man kunna utveckla digitala produkter för kvinnor som utgör hälften av jordens befolkning om dessa inte finns representerade inom bolaget? För att inte tala om olika kulturer, åldrar och bakgrunder? Användarupplevelsen lär halta. Det finns dessutom forskning som visar på koppling mellan mångfald och innovation. Innovation ger i regel intäkter. Och lönsammare organisationer.

Det finns alltså affärsmässiga skäl att se över mångfaldsfrågan om man ska hänga med i utvecklingen och hålla en hög innovationstakt. Tanken finns i många organisationer och hos chefer, men i många fall saknas det konkreta rekryteringsprocesser och strukturer för att skapa den mångfald och jämställdhet som är så viktig i digitala team idag.

Diskriminering och sexuella trakasserier

Vad som också är nedslående att se är hur mycket diskriminering som sker i branschen. Och här citerar jag rapporten rätt av:

”Var fjärde medarbetare har utsatts för diskriminering. Det visar den enkät som anställda på techbolagen besvarat. Bland de kvinnor som svarat har över en tredjedel blivit utsatta för diskriminering. Tydligt är att kvinnor och icke-vita medarbetare är överrepresenterade bland de som riskerar att drabbas.”

”Som kvinna inom tech löper du också en stor risk att bli utsatt för sexuella trakasserier. Att 14 procent av de svarande uppgav sig ha utsatts för sexuella trakasserier är i sig oroande. Bland
de kvinnor som besvarat enkäten är siffran dock ännu högre, enkätsvaren visar att var femte kvinna har drabbats.”

Så här finns det att göra. Mycket. För lyckas företag rekrytera så handlar det också om att behålla personalen. Grabbkultur råder och ingen tar ansvar att utmana en stagnerad företagskultur där talangfulla medarbetare kommer söka sig bort. Det blir både dyrt på sikt, men också ett stort innovationstapp.

Öppna upp ögonen och se bortom status Quo. Våga!

Fast det finns lösningar. Ada Digital har sedan starten 2018 varit en rekryterings- och konsultpartner med fokus på mångfald inom tech. Faktum är att vi till och med är döpta efter Ada Lovelace – en av världens mest kända ”women in tech”. Ada var världens första programmerare och hon förutsåg digitaliseringen för över 100 år sedan, när hon spådde att räknemaskinen skulle kunna spela musik.

Vi inspireras dagligen av Ada Lovelace och många andra innovatörer. De som kommer från andra branscher, ser nya lösningar och utmanar. Vill se bortom status quo. Idag finns det många talanger liksom Ada Lovelace, som ofta förbises i rekryteringsprocesser när man letar i stängda nätverk, med fokus på enbart tekniska kunskaper. Det tas begränsad hänsyn till framtida utvecklingspotential eller förändringsförmåga när digitaliseringen fortsätter utvecklas.

Det är dock något som vi på Ada Digital kartlägger vid sidan av kunskap och erfarenhet, då det kommer att påverka arbetsprestationen. Vi ser även individens begåvning, drivkrafter och personliga egenskaper. Detta vidgande av synen på IT-kompetens öppnar dörrarna för vår tids digitala innovatörer som utvecklar morgondagens digitala lösningar. Vi ser det som vårt ansvar för att skapa en hållbar bransch med hög innovationstakt och då krävs det nytänk inom rekrytering. Ett nytänk som förhoppningsvis – om företagen vaknar till liv och har modiga chefer – ser till att vända Allbrights siffror i rätt riktning.

Vill du veta mer om hur vi på Ada Digital kan hjälpa till så gör det här, eller ladda ner Allbright-rapporten här. Eller boka gärna ett möte med en av våra rekryterare, som är specialiserade på att skapa bäst förutsättningar för mångfald inom tech! Hör av dig! Vi ser till att du vågar tänka om och agera nytt!

Rekommenderat för dig