Lästid: 5 minuter

Trendspaning: Framtidens IT-jobb är gröna

Dags att satsa på green skills inom IT!

Vad har big data-analys, molntjänster och software engineering gemensamt? Jo, de är alla starkt efterfrågade skills i den gröna omställningen och ses som heta framtidsjobb. Och nu hakar allt fler verksamheter på tåget. Följ med när vi på Ada Digital gräver i den bubblande trenden om green skills och gröna IT-jobb!

I takt med ökade krav på miljö, klimat och hållbara affärsmodeller blir gröna färdigheter, eller så kallade green skills, allt viktigare. Gröna jobb anses också vara starka framtidsjobb, speciellt nu med AI:s framfart, vilket gör att allt fler riktar blickarna mot de gröna karriärmöjligheterna. Inte minst inom IT och Tech.

Så vad är då ett grönt jobb?

Definition på gröna jobb

Enligt OECD är gröna jobb yrken där minst 10 % av arbetsuppgifterna bidrar till miljömål och grön omställning. Och trenden är tydlig: internationell statistik förutspår att över 24 miljoner gröna jobb kommer att poppa upp över hela världen under de nästkommande 10 åren.

Redan nu märker flera bedömare en tydlig förändring på arbetsmarknaden. LinkedIn, till exempel, har på sistone kunnat se en 15 procentig ökning av jobbannonser som efterfrågar gröna kompetenser. Och det är inte bara snack – Total Jobs menar att 1000 HR-experter boostar sin jakt på gröna roller med hela 40 % i år.

Många menar därför att grön rekrytering trendar rejält – så mycket att det börjar gå om andra rekryteringsområden. Kort sagt är jakten på gröna skills det nya svarta på rekryteringsmarknaden.

Nästan hälften av de svarande inom IT- och tekniksektorn identifierade big data-analys som en av de viktigaste gröna färdigheterna.

Heta gröna skills på Linkedin.

IT i fokus på gröna jobb

Enligt en rapport från Economist Impact är det särskilt fyra sektorer av ekonomin som kommer att spela en central roll i den gröna omställningen; IT och teknik, konstruktion och infrastruktur, transport och logistik samt energi.

Till exempel tar rapporten upp hur den digitala industrins omättliga aptit på resurser, från sällsynta metaller till energi, utgör allvarliga miljöutmaningar. Något som gör digitala satsningar både en del av lösningen och ett hot mot den gröna omställningen.

När det gäller kompetens finns det flera digitala skills som kan användas för just gröna syften. Framför allt är big data-analys allt viktigare för att driva företagens hållbarhetsförbättringar, vilket gör det möjligt för organisationer att optimera sin energianvändning och förbättra effektiviteten i sina leveranskedjor.

Faktum är att nästan hälften av de svarande inom IT- och tekniksektorn identifierade big data-analys som en av de viktigaste gröna färdigheterna i sin gröna omställning. Molntjänster låg också långt upp på listan med sina 43 %.

Samtidigt ser man att flera mjuka färdigheter och kompetenser, så kallade soft skills, kommer att vara avgörande för att säkerställa att företag kan spela en roll för att möjliggöra en bredare grön omställning av ekonomin. Som exempel lyfter man bland annat fram kreativitet och generell miljömedvetenhet.

Grön kompetensbrist i Sverige

Smickrande i sammanhanget ser många Sverige som en pionjär när det gäller att skapa gröna jobb, mycket tack vare förmågan att attrahera gröna investeringar.

50 000 nya jobb till följd av den gröna omställningen, bedömer Industriekonomerna i en rapport.

Enligt Industriekonomerna är svensk industri på väg att generera 50 000 nya jobb, samtidigt som vi bevittnar en dynamisk övergång från Industri 4.0 till Industri 5.0. Mycket av denna utveckling handlar om att minska miljöpåverkan genom avancerad automatisering och att främja samarbetet mellan människor och robotar. Men också att utveckla mer hållbara produkter och tjänster. Till exempel med cirkulära flöden och mer hållbara produktionsprocesser.


Men trots att jobben finns, saknar Sverige rätt kompetens. Kompetensbristen är ett utbrett faktum och experter pekar på behovet av en grön kompetensutveckling – samt modet att rekrytera från närliggande yrkesområden, så kallade gateway roles. Men många arbetsgivare tvekar, antingen på grund av osäkerhet eller för att de inte ser potentialen i möjligheterna.

Läs även: Kompetensbrist inom cybersäkerhet hotar digital omställning

Kvinnor halkar efter när det kommer till gröna IT-jobb.

Färre kvinnor i den gröna näringen

Bristen på personal i den gröna omställningen blir inte direkt blir lättare av att de här framtidsjobben inte vänder sig till alla. Färsk data visar nämligen att kvinnor riskerar att bli förbisedda i den gröna omställningen.

Därför snackar allt fler om ett ”grönt glastak”, där möjligheten att ta del av framtidens jobb blir allt svårare. Boston Consulting Group slår till och med fast att bara en fjärdedel av den gröna näringens anställda lär vara kvinnor år 2030.

LinkedIn är inne på samma spår. Bara 1 av 10 kvinnor på plattformen lyfter fram gröna skills, jämfört med var sjätte man. Och globalt är det bara 33 % av arbetskraftens kvinnor som anses vara kvalificerade för gröna jobb. Endast Finland utgör ett undantag, med en närmast jämn könsfördelning.

Samtidigt visar en studie från Nesta att många kvinnor inte ens har gröna jobb på sin radar. Vilket kan hänga ihop med att flertalet av dessa jobb finns inom de traditionellt mansdominerade STEM-yrkena. IVA bekräftar detta i sin rapport Teknisk obalans, där det framgår att endast 25 % av de som blir antagna till ingenjörsprogrammen är kvinnor. På yrkeshögskolornas IT-utbildningar är det lite bättre – där utgör kvinnorna en tredjedel.

Tack och lov hintar nya tendenser om att det kan bli bättre framöver.

Endast 1 av 10 kvinnor på LinkedIn lyfter fram gröna skills, jämfört med var sjätte man.

Attraktivt med IT-jobb inom miljö och hållbarhet

"Green hushing" är ett fenomen där företag inte vill prata om vad de gör för miljön, klimatet och hållbarhet.

Under de senaste två åren är det faktiskt fler kvinnor än män som sökt sig till gröna jobb, även om takten fortfarande är för låg. Samtidigt visar fler kvinnor att de är intresserade av att vara en del av den gröna omställningen.

I en ny, svensk undersökning från oss Ada Digital säger sig fler kvinnor än män vara intresserade av att jobba med IT och Tech inom branschen miljö, hållbarhet och förnyelsebara resurser. Vilket får Sverige att sticka ut, då internationella siffror visar att cirka 30 % av kvinnorna vill arbeta inom området.

Det är inte omöjligt att de låga sifforna internationellt beror på att fler bolag sysslar med ”Green Hushing”. Alltså att man inte vill prata om vad verksamheten gör för miljön, klimatet och hållbarhet. Trots att det kan finnas positiva initiativ. Många gånger kan det handla om att ledningen oroar sig för att marknaden inte kommer att tycka att de gör tillräckligt. Så man låter hellre bli, fastän det minskar attraktionsvärdet. Inte minst hos möjliga kandidater till bolagets gröna jobb.

Samtidigt behöver näringslivet ett nytt tänk i sina investeringar. Experter kallar det för ”en omstrukturering av det entreprenöriella ekosystemet. Siffror från Nordic Innovation visar att endast 8 av 100 euro i Norden blir investerade i verksamheter från kvinnliga hållbarhetsentreprenörer.

Behov av Green Upskilling

Eftersom antalet branscher som skriker efter folk med rätt kompetens är många, är det också mycket som talar för att verksamheterna behöver satsa på egen upskilling av green skills framåt. Särskilt i Sverige.

Både Sweco och Sveriges Ingenjörer menar att Sverige hamnat i bakvattnet inom grön kompetensförsörjning. Istället är det Finland, Danmark och Kanada som leder utvecklingen genom att satsa på strukturerade och samordnade talang- och omställningsprogram för att locka grön spetskompetens. 

Med det sagt bubblar det ändå lite grann i Sverige. Bland annat har Mälardalens Universitet valt att samarbeta med flera arbetsgivare just gällande green upskilling.

Läs även: Diversity4Tech – ett talangprogram som sticker ut

Internationella initiativ

Ett spännande, internationellt projekt inom green upskilling är det globala nätverket C4.

Här samarbetar 100 borgmästare för att ta fram ”goda gröna jobb” och med det också mer hållbara städer. Under banderollen #GreenJobsNow har de hittills fokuserat på byggbranschen, transport, återvinning, sjukvården och energisektorn. Tyvärr finns det inga projekt inom C4 i Sverige. Men bland annat är Köpenhamn med i nätverket och stöttar organisationen Boss Ladies, som utbildar kvinnor och icke-binära inom grön konstruktion.

Även näringslivet i England visar framfötterna. Eon, till exempel, har lanserat ett unikt talangprogram fokuserat på gröna färdigheter. Dessutom ger de alla sina medarbetare möjligheten att förbättra sina ”green credentials” via LinkedIn Learning. Parallellt har ett annat företag i England, Jaguar Land Rover, utvecklat en utbildning i hållbarhet för sina anställda.

Andra initiativ fokuserar på att dra nytta av befintlig expertis inom STEM-område, men som på grund av diskriminering ofta blir bortvalda. I en rapport från Sveriges Ingenjörer framgår det att vi idag har hela 10 000 ingenjörer i åldrarna 60 och 69 år som står utan arbete.

Exempel på grön upskilling.

Underlättar med hjälp utifrån

Sammanfattningsvis är initiativen för grön omställning många, men de kräver också en hel del arbete. Inte minst i rekryteringen till gröna IT-jobb. Vilket är en av många anledningar till att ta hjälp utifrån.

Vill du också attrahera rätt grön kompetens för framtidens jobb inom IT och Tech? Hör då av dig till oss på Ada Digital! Vi hjälper dig med innovativa rekryteringar, konsultlösningar och talangprogram som utvecklar din digitala affär.

Kontakta oss idag!

En av nio trender från Unbiased Day 2024

Trenden om gröna IT-jobb är en del av Ada Digital och TNG:s populära trendspaning på temat ”Coexistence” från Unbiased Day 2024 – ett trend- och rekryteringsevent för chefer, företagsledare och HR.

Upptäck fler trender

Rekommenderat för dig