Digitalisering kräver rätt kompetens inom IT-säkerhet, läs mer om Teknikföretagens nya rapport hos Ada Digital

Lästid: 2 minuter

Ny rapport: Kompetensbrist inom cybersäkerhet hotar digital omställning

Digitalisering kräver rätt kompetens inom IT-säkerhet

Det börjar hetta till. Topplaceringen som Sverige har i omställningen mot en mer hållbar industri och produktion är hotad. Anledningen? Kompetensbrist inom cybersäkerhet, systemutveckling och ledarskap. Det visar Teknikföretagens senaste kompetensundersökning. Men det är inte för sent – än. Du kan faktiskt lösa kompetensbehovet redan idag med nya lösningar inom IT-rekrytering och konsultuthyrning. 

Digitalisering och cybersecurity är avgörande för att svensk industri ska leda den gröna omställningen

Smarta fabriker som tänker på miljön och kan sköta sig själva. Så beskriver Teknikföretagen framtidens tillverkningsföretag. Och nyckeln stavas digitalisering.

Men när fabrikerna blir allt mer automatiserade och avancerade behövs det också fler och framför allt andra medarbetare. Kvalificerad personal, ofta med en specialiserad utbildning i ryggen, och som har förmåga att lösa komplexa problem. De som är kreativa, liksom goda ledare.

Dessutom leder den ökade digitaliseringen till enorma mängder värdefulla data. Det är ingen nyhet. Men lika mycket som mer data kan vara en vinst för planeten genom effektiviseringar och minskad resursförbrukning, innebär också mer data – och känsligare data –en säkerhetsrisk. Därmed finns även ett ökat behov av cybersäkerhet och integritetsskydd.

Allt blir uppkopplat och det ställer krav på ökade kunskaper inom IT och cybersäkerhet.

Citat från Teknikföretagens kompetensundersökning 2022

Digitalisering kräver fler säkerhetsexperter

I Teknikföretagens senaste kompetensundersökning, sammanfattad i rapporten Kompetensförsörjning för den gröna och digitala omställningen, anger 8 av 10 medlemsföretag att verksamheten är påverkad av svårigheterna att hitta rätt kompetens. Dessutom säger nästan 60 % att man inte har kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat. Därtill har drygt hälften inte kunnat expandera som önskat.

Förutom kompetens inom hållbar produktion, är det cybersäkerhet, integritetsskydd och dataanalys som toppar listan på efterfrågad kompetens framåt. Tätt därefter kommer mjukvaruutveckling, programmering, systemdesign, Internet of Things (IoT) och ledarskap.

Med andra ord blir kompetensbristen en bromskloss för tillväxt. Och utmaningarna inom rekrytering, inte minst inom digitalisering, systemutveckling och säkerhet, är många.

Läs även: Så fångar du specialisterna inom IT-säkerhet

Trender som ökar kompetensbehovet mest

  • Digitalisering
  • Automatisering
  • Elektrifiering
  • Hållbarhet
  • Cirkularitet

Källa: Teknikföretagens kompetensundersökning 2022

Kräver nya lösningar inom rekrytering

Trots kompetensbristen är det många som måste lösa sin kompetensförsörjning inom IT här och nu. Allt annat innebär att halka efter och lämna öppna dörrar för IT-brottslighet.

En lösning för att lyckas med nyrekrytering och konsulttillsättning är att arbeta med arbetsgivarvarumärket. Skapa ett starkt anställningserbjudande, förmedla det i kandidatvänliga platsannonser och söka upp relevanta specialister med data och insiktsdriven search. Men många har inte vana och resurser att identifiera och attrahera bristkompetens inom IT. Än mindre tid till att söka upp dem.

Vad som också kan råda bot på kompetensbristen är att se över inkluderingen sin rekryteringsprocess. Kan man attrahera alla som besitter rätt kompetens, eller lockar man främst en smalare grupp av likasinnade?

Som tur är finns det hjälp att få.

Läs även: Mångfald = nyckeln till ökad cybersäkerhet

Nischade IT-rekryterare

Rekryteringsspecialisterna på Ada Digital är alla specialiserade på datadriven och agil rekrytering och konsultuthyrning inom IT och Tech. Search efter bristkompetenser är vår nisch, så pass att LinkedIn själva prisade våra insatser under LinkedIn Talent Awards 2022.

Med trygghet kan vi erbjuda dig innovativ rekrytering, konsultlösningar och talangprogram inom IT och digital utveckling. Och med inspiration från världens första programmerare, Ada Lovelace, hjälper vi dig att prova nya vägar, utmana förutfattade meningar och ingjuter mod att förändra.

Med oss kan du rekrytera eller hyra specialister inom IT Security, Data och Analytics, Tech och Digital Commerce. Låt oss lösa din kompetensbrist – och säkra svensk tillväxt – idag!

Ta hjälp av Ada Digital

Rekommenderat för dig