Öka cybersäkerheten med mångfald och inkludering

Lästid: 3 minuter

Mångfald = nyckeln till ökad cybersäkerhet

Så kan mångfald förbättra ditt företags IT-säkerhet

I nuläget beräknas 59 % av världens företag ha svårt att svara på en incident mot deras cybersäkerhet. Det visar en studie genomförd av Global Cybersecurity Outlook. Anledningen? Kompetensbrist. Samtidigt menar experter att denna brist på kompetens bara kommer fortsätta att öka om en förändring inte sker. Men hur ska vi råda bot på denna negativa trend? Svaret sitter i branschens förmåga att inkludera och verka för jämställdhet, visar en ny rapport!

Mångfald är nyckeln till ökad cybersäkerhet

Det har inte undgått någon att digitaliseringen breder ut sig över samhället och omfamnar allt fler delar av näringslivet. Men i samband med den växande digitaliseringen ställs det även större krav på IT-säkerheten. Enligt en prognos är kompetensbristen inom området ett faktum och det ser inte ut som gapet kommer minska, snarare tvärt om. En rapport genomförd av The Cybersecurity Workforce visar att 3,4 miljoner människor är efterfrågade inom IT-säkerhet för att täcka det kompetensgap som växer sig större inom branschen.

Även om det råder en stor kompetensbrist inom cyber security är det däremot ingen hemlighet att branschen saknar inkludering, jämställdhet och mångfald. Rapporten Women in Cybersecurity visar att endast 24 % inom cybersäkerhetsbranschen utgörs av kvinnor samtidigt som cirka 26 % består av personer från minoritetsgrupper. För att kompetensgapet inte ska försätta växa måste en förändring ske i form av ökad inkludering.

Mångfald är nyckeln till cybersäkerhet

Genom att inkludera underrepresenterade grupper, såsom kvinnor och äldre, kan organisationer dra till sig flera fördelar. Mer seniora medarbetare har ofta en välutvecklad förmåga att samarbeta och lösa problem under press – vilket ofta är en fördel inom IT-säkerhet. Ytterligare en fördel med mångfald är att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter kan bidra med nya perspektiv, vilket kan leda till kreativa lösningar när problem uppstår. Inkludering av kvinnor i teamet kan även innefatta betydelsefulla mjuka färdigheter såsom analytiska- och kommunikativa kompetenser. Mångfald bidrar även med effektivare team visar en rapport genomförd av BCG, och vem vill inte ha det?

Fler tillgängliga cybersäkerhetsutbildningar

I ett digitalt samhälle ställs det högre krav på cybersäkerheten men enligt prognos så kommer rådande kompetensbristen inom området enbart öka de kommande åren om vi inte börjar arbeta med inkluderande.

Framtiden kan upplevas något mörk när arbetskraftsgapet är beräknat att öka med 26,2 % jämfört med 2021. Men enligt Fortinets Global Research Report finns det en lösning på problemet! Genom att göra utbildningar inom IT-säkerhet mer lättillgängliga för alla, blir det också lättare att inkludera grupper som idag är underrepresenterade i branschen. En vanlig missuppfattning kring att göra karriär inom cybersäkerhetsområdet är att en avancerad teknisk bakgrund behövs eller att det krävs många års erfarenhet. Men detta stämmer inte!

I verkligheten finns det möjligheter för nästan alla att göra karriär inom IT-säkerhetsområdet. Om branschen erbjuder utbildning och certifikat kan talanger få hjälp att utveckla nödvändiga tekniska färdigheter. På så sätt kan fler utbilda sig inom området och fylla gapet av kompetensbrist. Men för att detta ska kunna ske måste IT-rekryterare förstå att branschen behöver verka för mångfald. Traditionella karriärvägar inom IT-säkerhet kan inte längre vara det enda rätta vid IT-rekrytering, utan kandidater med olika bakgrunder behöver bli uppmuntrade och inkluderade för att en förändring ska kunna ske. Med inkludering och mångfald kan vi på så sätt tillsammans skapa en förändring som gör att vi kan stå starka, både mot kompetensbristen men även yttre cyberattacker.

Att ställa om och arbeta inkluderande är inte gjort i en handvändning. Men lugn, vi hjälper gärna till! Med Ada Digital som rekryteringsbolag får du hjälp att genomföra en rekrytering som är präglad av inkludering och mångfald. Genom vår datadrivna och agila rekryteringsprocess hjälper vi dig framåt, stöttar samt kommer med tips på hur du kan ge kandidaterna bästa möjliga bemötande. Är du redo att arbeta mer inkluderande och rekrytera er nästa IT-talang?

Kontakta Ada Digital idag!

Rekommenderat för dig