Insight Search: Data och insiktsdriven search

Så hittar och konverterar vi bristkompetens inom IT

Många undrar hur vi på Ada Digital lyckas hitta och attrahera talanger, specialister och ledare när det råder så stor kompetensbrist inom IT. En viktig framgångsfaktor är vår egenutvecklade Ada Digital Insight Search™ som bygger på rätt data.

Utmaningen är inte att hitta kandidaterna, utan att konvertera rätt specialister och chefer. Vilket i rekryteringssammanhang betyder att få positiv återkoppling.

Ada Digitals metod för insiktsdriven search är särskilt framtagen för att identifiera och attrahera bristkompetenser och specialister inom IT och tech. Här använder våra erfarna Talent Agents searchverktyg som aggregerar kandidater från flera olika plattformar där den efterfrågade IT-kompetensen finns.

Insiktsdriven search – ett smartare sätt att sourca

Ada Digitals Insight Search hittar och konverterar kandidater för att lösa er kompetensbrist

För att lyckas attrahera och konvertera passande kandidater använder vi oss av kvantitativ och kvalitativ data. Det ger oss insikter i olika kandidatbeteenden och hur vi kan attrahera medarbetare vars inkorg dagligen fylls med erbjudanden.

Vi kallar det data- och insiktsdriven search – eller smart search, helt enkelt. Och hos Ada Digital är alla searchinsatser mätbara. Vi jobbar iterativt i tvåveckorssprintar och analyserar löpande den data vi har i rekryteringsprocessen och jämför den mot vår master data. Det innebär att vi mäter hur en search-pitch konverterar (hur många positiva svar vi får) i förhållande till andra likvärdiga roller, andra branscher och andra företag.

Vi analyserar också vilka rubriker och kanaler som konverterar bäst, samt följer drop-off i processen, dvs när en kandidat hoppar av rekryteringen. Det ger oss viktiga insikter som ligger till grund för fortsatta search-insatser och rekryteringsprocessens framfart.

Vi experimenterar med unika, personliga pitchar, lyfter fram våra kunders employer brand och utmanar ansvariga chefer att tänka nytt för att lyckas attrahera bristkompetenser. Med andra ord: vi lämnar ingenting åt slumpen när det gäller att väcka intresset hos rätt kandidater.