Omställning till AI är svårt och innebär en stress för många chefer. Men det kan bli mycket enklare genom att anlita en interim förändringsledare. Hyr av oss på Ada Digital!

Lästid: 3 minuter

Så lyckas du med omställningen till AI

”Alla viktiga förändringsprojekt kräver en huvudägare”

Vill du lyckas med AI? Klart att du vill. Och som chef eller företagsledare är du antagligen mitt inne i den spännande, men också utmanande, uppgiften att leda din personal genom en omställning till AI i arbetslivet. Det är en resa fylld med potential. Men också stress, osäkerhet och insikter om kompetensgap. Tack och lov finns det hjälp att få, inte minst inom förändringsledning.

Enligt en studie från Linkedin, sammanfattad i Future of Work Report: AI at work, från november 2023 tror hela 74 % av tillfrågade chefer att generativ AI kommer att underlätta för deras anställda. Samtidigt har nästan hälften av alla yrkesverksamma tilltro till att AI kommer att gynna den egna karriären tack vare snabbare access till kunskap och insikter.

Men varken generativ AI specifikt eller artificiell intelligens i stort är något universalmedel som funkar mot allt. Istället upplever många ledare stress över att inte kunna hänga med i utvecklingen, oro över att personalen lär sig för långsamt eller att IT-avdelningen saknar rätt kompetens för att effektivt samarbeta med AI.

Tidsbrist och krav på anpassningar

Till exempel visar chefsrapporten AI, chefen och makten från Signpost att hela 92 % av de svenska cheferna räknar med att öka sin användning av AI framöver. Därtill tror 62 % att AI har potential att göra ledarskapet mer personligt.

Samtidigt berättar knappt hälften av svarande chefer att de inte använder AI i sitt arbete ännu. Av dessa hänvisar 42 % att man inte kommit igång på grund av tidsbrist.

Förutom stressen att inte hinna undersöka nya verktyg själv, vet många chefer av erfarenhet att implementering av ny teknik kräver anpassningar i både företagskultur och arbetsprocesser. Något som kan vara en svår och tidskrävande förändring.

Snackisen: AI-learning culture

Många talar därför om behovet att skapa en lärande kultur för att lyckas med omställningen till AI. En global enkätstudie från McKinsey 2023 visar bland annat att företag med en stark innovationskultur är mer framgångsrika i att implementera generativ AI. Något som tyder på att kulturella och organisatoriska faktorer spelar en avgörande roll i hur framgångsrik ny teknik blir i praktiken.

5 framgångsfaktorer: så lyckas innovativa företag bättre med generativ AI

 1. Testar fler användningsområden av AI. De mest innovativa företagen implementerar generativ AI i större skala, inte minst i forskning- och utvecklingsprojekt, och försöker aktivt använda AI för att hitta nya tillväxtmöjligheter.
 2. Misslyckas snabbt och gallrar bort felaktiga svar. Med en kultur som uppmuntrar till misslyckande och snabbt lärande blir medarbetarna skickliga på att hitta felaktiga AI-svar. Något som i sin tur leder till nya idéer och tester med AI.
 3. Bygger kontinuerligt upp egen data. Genom att aktivt samla in och använda såväl intern som extern data kan man skynda på utvecklingen av sina generativa AI-system och nå insikter snabbare än sina konkurrenter.
 4. Använder agila metoder för lärande. Organisationer som är anpassningsbara och snabba i sitt lärande har lättare för att ta fram innovativa produkter och nå framgång.
 5. Automatiserar viktiga arbetsflöden. Generativ AI är otroligt effektiv på att bearbeta och analysera stora datamängder och rätt använt får ledare och medarbetare bättre beslutstöd och relevanta förslag på förbättringar.

Källa: McKinsey & Company

Skill leveling inom AI

Kort sagt handlar en lärande kultur om allt från att ständigt uppmuntra till yrkesmässig utveckling, till att skapa en miljö där anställda känner sig bekväma med att testa sig fram och lära av misstag.

Enligt WorkLife News är så kallad skill leveling inom AI en nyckelkomponent i just detta. Vilket kort och gott innebär att medarbetarna får en rättvis chans, via verktyg och utbildning, att effektivt använda AI-verktyg i sitt arbete. Till skillnad från att lämnas vind för våg med antagandet om att ”man lär sig på vägen”.

Förändringsledare en nyckelroll i AI-omställning

Men att coacha, leda och hjälpa ledare och medarbetare att navigera genom denna omställning till AI är ingen enkel uppgift. Alla viktiga förändringsprojekt kräver en huvudägare. Och det är här extern kompetens, som förändringsledare inom IT och interima konsulter inom förändringsledning, spelar en viktig roll.

En förändringsledare erbjuder inte bara värdefulla insikter om förändring och människors utvecklingskurva. De kan även hjälpa till att hantera företagsspecifika utmaningar samt bidra till en mer anpassningsbar och, inte minst, mer resilient organisation.

En interim förändringskonsult kan hjälpa dig att:

 • Axla ansvaret för digitala förändringar och projektleda digital utveckling.
 • Samla in och kartlägga verksamhetens behov av AI.
 • Skapa en lärande företagskultur med nyfikenhet för ny teknik.
 • Utbilda och upskilla personalen i praktisk tillämplig av generativ AI.
 • Se över affärskritiska processer och ge förslag var AI kan göra mest nytta.
 • Effektivisera implementeringen av AI.
 • Sätta realistiska mål på vad AI kan åstadkomma.

Anlita interimskonsult från Ada Digital

På Ada Digital hjälper vi dagligen organisationer som behöver hyra en interimskonsult för att få in spetskompetens. Och som nischad konsult- och rekryteringspartner inom just ny teknik och digitalisering förstår våra erfarna rekryterare den digitala affärens utmaningar, liksom har god kunskap om hur viktig en förändringsledare och andra digitala ledare är i omställningen till AI.

I vårt nätverk av interima experter finns allt från förändringsledare till produktägare och AI-pionjärer. Konsulterna är självgående, flexibla, förändringsbenägna och bidrar till innovation. Kort sagt kan de hjälpa er vända AI-stressen till nya möjligheter och ge ett värdefullt försprång.

Är du också intresserad av att få avlastning av en interim förändringsledare eller en interimschef? Någon som boostar er kreativitet, produktivitet och effektivitet i denna viktiga omställning till AI? Eller vill du veta mer om skalbara konsultlösningar? Hör av dig, så tar vi en närmare dialog hur vi kan stärka ditt team med rätt digital kompetens. Vi ser fram emot att höra från dig!

Hyr konsult av Ada Digital

Rekommenderat för dig