Rekrytera en digital förändringsledare när du behöver en huvudägare för digitala förändringar och en projektledare som knyter ihop den digitala utvecklingen. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med nästa rekrytering.

Vad gör en förändringsledare?

En digital förändringsledare har i regel en bred nyckelroll i en organisations resa att öka sin digitalisering. Ansvaret sträcker sig från att samla in verksamhetens behov inom IT, system och digitala lösningar till att driva dessa mot interna eller externa utvecklingsteam. Här kan förändringsledaren kartlägga och analysera potentiella effektiviseringsprojekt, exempelvis genom digitalisering och automation. Samt koordinera, projektleda och kravställa förändringarna som behövs.

Rekrytering av digitala förändringsledare

För att en större förändring ska bli lyckad är det nödvändigt med en huvudägare. Någon som analyserar lösningar med behovet i åtanke och kan stötta chefer och medarbetare i lanseringar och nya arbetssätt. Med en förändringsledare får du en dedikerad projektledare som driver på och realiserar er digitala utveckling. Kort sagt: någon som ser till att ni inte tappar fart och halkar efter.

Förändringsledaren arbetar ofta tätt med andra digitala specialister såsom produktägare och utvecklare, liksom i nära dialog med företagsledningen, för att komma i mål. Rekrytera därför en förändringsledare när du vill säkra såväl er digitala utveckling eller se över de ökade möjligheterna som finns inom exempelvis automatisering.

Rekrytera med Ada Digital

Med vårt specialistområde Digital Management har vi goda förutsättningar att hjälpa dig rekrytera en digital förändringsledare. Våra erfarna rekryterare förstår utmaningarna i den digitala affären och har god kunskap om hur viktig en förändringsledare och andra digitala ledare är, samt hur man genom vårt eget nätverk och externa nätverk kan nå ut till målgruppen.

Använd gärna formuläret intill för att komma i kontakt med oss direkt!