Rekrytera förändringsledare

Rekrytering av förändringsledare? Vi hjälper dig!

Rekrytera en digital förändringsledare när du behöver en huvudägare för digitala förändringar och en projektledare som knyter ihop den digitala utvecklingen. Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig med nästa rekrytering. Behöver du mer stöttning längs vägen? Tveka inte att höra av dig!

Få hjälp med rekrytering!

Vad gör en förändringsledare?

Denna yrkesroll har ofta en avgörande funktion i en organisations resa att öka sin digitalisering. Ansvaret sträcker sig från att samla in verksamhetens behov inom IT, system och digitala lösningar till att driva dessa mot interna eller externa utvecklingsteam. Här kan ledaren kartlägga och analysera potentiella effektiviseringsprojekt, exempelvis genom digitalisering och automation. Samt koordinera, projektleda och kravställa förändringarna som behövs.

Rekrytering av digitala förändringsledare

För att en större förändring ska bli lyckad är det nödvändigt med en huvudägare. Någon som analyserar lösningar med behovet i åtanke och kan stötta chefer och medarbetare i lanseringar och nya arbetssätt. Med en ledare för förändringsarbetet får du en dedikerad projektledare som driver på och realiserar er digitala utveckling. Kort sagt: någon som ser till att ni inte tappar fart och halkar efter.

Denna roll arbetar ofta tätt med andra digitala specialister såsom produktägare och utvecklare, liksom i nära dialog med företagsledningen, för att komma i mål. Rekrytera därför en förändringsledare när du vill säkra såväl er digitala utveckling eller se över de ökade möjligheterna som finns inom exempelvis automatisering.