Ada Digitals vision är att med en modig och öppen syn på kompetens möjliggöra hållbar utveckling i en digital värld. Det synsättet genomströmmar allt vi gör och skapar positiva rekryteringsupplevelser, och inte minst lyckade IT-rekryteringar. 

Varje dag strävar vi efter att vara en aktör som tar ansvar samt bidrar till att skapa hållbara affärer och en hållbar framtid. Det gör vi med utgångspunkten i ett dagligt etiskt och socialt ansvarstagande, ett aktivt miljöarbete (miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas) samt med vårt CSR-engagemang. Vårt arbete med hållbarhet pågår löpande och är hela tiden under utveckling.