Ada Digital är ett konsult- och rekryteringsbolag som erbjuder rekrytering och konsultuthyrning inom IT och digital utveckling. Vi hjälper våra kunder att utveckla sin digitala affär och verksamhet genom att ta fram kandidater och konsulter som kan modern produktutveckling och bidrar med innovation. Kandidater som förstår den pågående digitaliseringen och vill vara med och driva den framåt. Våra specialistområden är Tech, Data & Analytics, Digital Commerce och IT Security.

Vårt rekryteringsbolag föddes ur en frustration över en homogen tech-bransch, utan mångfald, med utdragna processer och en ofta förlegad syn på IT-kompetens och digitalisering. Vi tror att för att lyckas med rekrytering av digital kompetens och IT-specialister behöver man jobba på ett helt annat sätt än tidigare. Därför vill vi utmana. Både branschen och oss själva.

Det här gör vi annorlunda:
  • Vi är en nischad rekryteringspartner, specialiserade inom agil, datadriven produktutveckling och förståelse för nu teknik och digitaliseringen
  • Vi har en datadriven och agil rekryteringsupplevelse – vilket ökar förutsättning att lyckas och skapar en positiv kandidatupplevelse
  • Ny syn på IT-kompetens och en inkluderande process som öppnar upp branschen för mångfald och jämställdhet
  • En snabbrörlig process med tät kommunikation och ett nära partnerskap med våra kunder
  • Digital Cross Search och RecTech stack i framkant – search och annonsering i öppna digitala kanaler istället för i stängda nätverk
  • Tech-recruiters som gärna tänker utanför boxen
  • Kvalitetssäkring genom bakgrundskontroll, arbetspsykologiska tester och kandidat- och kundnöjdhetsmätningar

På så sätt skapar vårt rekryteringsbolag en positiv rekryteringsupplevelse och inte minst en träffsäker och lyckad it-rekrytering!

Ada Digitals kontor ligger i Solna, Stockholm. Men arbetar över hela Storstockholmsregionen, Uppsala och Mellansverige.