Success Story: Så blev Ada Digital långsiktig kompetenspartner till Toyota Material Handling

Lästid: 5 minuter

IT-rekrytering som lyfter Toyota Material Handling

Så blev Ada Digital långsiktig kompetenspartner till Toyota Material Handling

För att fortsätta leda utvecklingen av självkörande lagertruckar och industriell IoT är tillgången till rätt mjukvarukompetens avgörande för Toyota Material Handling. Därför samarbetar de med Ada Digital som en långsiktig strategisk kompetenspartner för att rekrytera utvecklare, systemarkitekter och andra specialistroller till sin R&D-funktion.

I hjärtat av Östergötland, i Mjölby, ligger en av Europas mest avancerade produktionsanläggningar för materialhanteringsutrustning. Här har Toyota Material Handling, en del av Toyota Industries Corporation grundat 1926 i Japan, etablerat sig som en tongivande aktör i regionen.

Med hög produktionsstandard, innovativa lösningar och starkt fokus på hållbarhet och miljö sysselsätter anläggningen över 3 000 anställda. Tillsammans utvecklar och producerar de allt från trotjänare som manuella handtruckar till innovativ teknik som autonoma fordon och energilösningar med litiumjonbatterier. Allt för att möta logistikbranschens ökade krav på säkerhet, effektivitet och flexibilitet.

Framsteg inom R&D och IoT

Eva Hådding, mjukvaruchef Auto Solutions på Toyota Material Handling.
Eva Hådding, mjukvaruchef Auto Solutions.

Den mest högteknologiska utvecklingen sker inom R&D, där runt 300 ingenjörer arbetar. Just avdelningens storlek är lite av en ”sweet spot” för utvecklare, menar Eva Hådding, mjukvaruchef på avdelningen Auto Solutions.

– Toyota Material Handling är en global aktör, samtidigt som vi är en förhållandevis liten och greppbar R&D-funktion. Som anställd har du därför stor möjlighet att göra skillnad och påverka. Till och med som nyexad, vilket är en stor skillnad jämfört med hur det kan vara på andra ställen där du kan sitta och skriva specar för något som kanske blir en produkt om 6 år. Så det är ingenjörsmässigt väldigt roligt att arbeta här, berättar hon.

Pierre Barkman, chef för IoT Software Application, ansvarar för en grupp som utvecklar och driver ett fleet management-system för uppkopplade truckar. Här är det framför allt teknik och arbetssätt som han ser lockar utvecklare:

– Vi har en ovanligt bra närhet till produkten och kan hela tiden se tydliga resultat. Varje gång vi releasar ny kod ser vi ett direkt resultat i form att det kommer in data från truckar. Många kandidater jag intervjuar vittnar om att de blir lockade av detta.

Ingenjörsmässigt är det väldigt roligt att arbeta här.

Eva Hådding

Stora tekniska satsningar framåt

Pierre Barkman, chef för IoT Software Application på Toyota Material Handling.
Pierre Barkman, chef för
IoT Software Application.

Både Eva och Pierre har fullt upp med sina arbetsområden. Eva berättar om ett projekt med en ny generation av autonoma skjutstativtruckar och ett kommande teknikskifte:

– Vi ligger i startgroparna för att göra ett rejält skifte vad gäller arkitektur och teknikplattformar. Idag bygger nästan alla autotruckar på manuella truckar, men nu ska vi på allvar börja utveckla truckar som är designade för att vara autonoma från början. Det blir ett rejält tekniksprång.

Även på Pierres avdelning är det mycket på gång:

– Ett exempel är vårt fleet management-system I_Site, där vi jobbar på en helt ny generation av systemets arkitektur och användarinterface för att möta moderna krav på tillgänglighet, prestanda och flexibilitet.

I_Site fleet management använder onlinedata från truckarna för att mäta, analysera och maximera prestandan för varje ansluten truck. Vilket hjälper deras kunder ta kontroll över hela sin truckflotta och långsiktigt stärka lönsamheten.

Visste du att Toyota Material Handling…

  • Och särskilt funktionen inom R&D, under flera år har arbetat med att realisera industriell
    IoT i uppkopplade fordon? Till exempel har alla truckar som produceras i
    Mjölby sedan 2018 installerad telematikhårdvara som standard, vilket möjliggör enkel åtkomst till all data från det ögonblick som trucken produceras.
  • Är nummer 1 i världen inom produktion av innovativ och högkvalitativ materialhanteringsutrustning.
  • Årligen tillverkar omkring 100,000 lyftvagnar och 90,000 elektriska lagertruckar i anläggningen i Mjölby.
  • Är en del av Toyota Material Handling Europe, med försäljnings- och servicenätverk i mer än 30 länder i Europa.

Utmaning att hitta senior kompetens

Men att hålla utvecklingstempot uppe kräver kompetent personal inom mjukvara. Något som är en utmaning på grund av den generella kompetensbristen inom IT i kombination med den tuffa konkurrensen i Östergötland.

– Det är ett stort sug efter teknisk kompetens på marknaden, särskilt senior. Därför är det viktigt att vi som arbetsgivare sticker ut.

För att få hjälp att tänka nytt kring rekrytering och hitta nya sätt att nå ut till talanger, tog HR-avdelningen på Toyota Material Handling kontakt med Ada Digital. Detta eftersom Ada Digital erbjuder innovativa rekryteringslösningar inom IT och Tech och arbetar med en agil och datadriven search- och rekryteringsprocess.

Sedan samarbetet inleddes 2021 har de tillsammans hunnit rekrytera roller som systemutvecklare, systemarkitekter, C-utvecklare, fullstack-utvecklare, embedded-utvecklare och mjukvaruarkitekter.

Dessutom är Eva och Pierre eniga om att kandidaterna som Ada Digital presenterat har varit bra:

–Det har varit en bra match på det vi beskrivit och letat efter, säger Eva.

Hjälp att vässa kravprofilen

Med tanke på kompetensbristen kan Toyota ibland behöva tänka om längs rekryteringsprocessens gång för att träffa rätt. Här lyfter Pierre värdet av att löpande kunna justera sina kravprofiler tillsammans med Ada Digital.

– Om vi behövt ändra rubriker eller innehåll i annonser har det gått otroligt smidigt. Rekryterarna har varit som ett bollplank där vi kunnat komma fram till bra förändringar. Särskilt för svårhittade profiler på medel- och seniornivå. Då vill man kanske tweaka lite för att sticka ut och verkligen få fram ett bra antal kandidater.

Som ett exempel nämner Pierre när de skulle rekrytera en ny form av informationssäkerhetsingenjör.

– Här fick vi hjälp att komma fram till att det kanske var mer en systemarkitekt med inriktning på informationssäkerhet eller cybersäkerhet som vi sökte. Då det inte handlar om förvaltning av IT-systemet utan mer om att den här personen också borde kunna programmera eftersom det är en produktutvecklingsorganisation som personen ska jobba i. Vilken team-tillhörighet ska den här personen ha? Ska hen sitta som en ensam funktion eller ingå ihop med någon annan funktion? Här har vi kunnat diskutera med teamet på Ada Digital och komma fram till bra saker. 

Daniella Möller, HR- och rekryteringsspecialist på Toyota Material Handling, instämmer och lägger till att hon uppskattar Ada Digitals datadrivna arbetssätt.

– Att vi kan ta del av vilka insatser rekryterarna har gjort är en trygghet för oss. Exempelvis att man följer upp sin egen search och redovisar hur många man kontaktat, vad det blivit för utfall och hur vi ställs mot andra arbetsgivare. Det gör det lättare att jämföra utfallet vilket är värdefullt då vi hela tiden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Rekryterarna har varit som ett bollplank där vi kunnat komma fram till bra förändringar.

Pierre Barkman
Eva, som är mjukvaruchef på Toyota Material Handling, uppskattar flexibiliteten i kontakten med Ada Digital.

Flexibel rekrytering remote

Eva, som är mjukvaruchef på Toyota Material Handling, lyfter även flexibiliteten i kontakten med Ada Digital. Som hon uppskattar med tanke på hennes intensiva schema.

– Som chef har jag ofta ont om tid och här har det funnits en flexibilitet och förståelse som jag tycker varit bra där vi testat oss fram till kommunikationssätt som fungerar, med fokus på hur vi kan ta oss framåt. Ibland har våra avstämningar skett per telefon en fredag eftermiddag i bilen på väg hem. Vid ett tillfälle när jag satt på en fjällsida. Det fungerar det också, säger Eva med ett skratt.

Trots att rekryteringsprocesserna mestadels sker på distans besöker också rekryterarna från Ada Digital löpande anläggningen själva och träffar de som arbetar där. Något som varit värdefullt för att bygga en djupare förståelse verksamheten och att kunna förmedla det vidare i dialogen med kandidaterna.

Stöd kring employer branding

I Mjölby ligger en av Europas mest avancerade produktionsanläggningar för materialhanteringsutrustning - Toyota Material Handling.

För att nå fram i den hårda konkurrensen om kandidaterna har Ada Digital även hjälpt till att lyfta fram Toyotas employer brand i platsannonserna.

– Speciellt med tanke på att Ada Digital ofta jobbar med uppsökande search så får vi bra insikter från de dialoger de haft där. Varför ska man byta till oss om man har det bra hos sin nuvarande arbetsgivare? Ofta matchar feedbacken väl med våra iakttagelser, men det är värdefullt att få den inputen från ett annat håll också, konstaterar Daniella.

Så vad händer nu?

Ada Digital fortsätter hjälpa Toyota Material Handling att säkra den kompetens inom mjukvara som bolaget behöver för att fortsätta driva utvecklingen av autonoma lagertruckar och industriell IoT framåt.

Vill du veta mer om hur Ada Digital kan stötta även din verksamhet med strategisk kompetensförsörjning inom Tech, Data & Analytics, Digital Commerce, Digital Management och IT Security? Hör av dig!

Kontakta Ada Digital här!

Rekommenderat för dig