Facility Management-bolaget Coor rekryterar IT-specialister via Ada Digital.

Lästid: 4 minuter

Coor bygger starkare IT-organisation med Ada Digital som partner

Rekryterar fler IT-specialister till teamet inhouse

IT-teamen på det marknadsledande Facility Management-bolaget Coor är nyckelspelare när bolaget nu är mitt inne i en omfattande tillväxtresa. För att få in en större mångfald av IT-specialister och talanger med rätt kompetens och driv har bolaget utvecklat ett långsiktigt samarbete med Ada Digital.     

Anna Malmros, Coor.
Anna Malmros.

Under pratstunden med Anna Malmros och Thobias Björk förstår man snabbt att Coor är ett bolag i ständig förändring –med högt uppsatta mål. Inte minst inom hållbarhetsområdet.

I dagarna godkändes exempelvis Science Based Targets-initiativet (SBTi) Coors plan för att senast 2040 nå Net Zero, nettonollutsläpp av växthusgas, med grund i Parisavtalet. Det är det mest ambitiösa klimatmålet som en verksamhet kan åta sig i dagsläget.

Här är medarbetarna i Analytics-teamet högst inblandade och bidrar bland annat med verktyg för uppföljning av hållbarhetsarbetet som KPI:er för matsvinn, koldioxidutsläpp och analyser för att minimera arbetsplatsskador.

– Coor finns representerat på tusentals arbetsplatser idag och att kunna påverka så många i Norden är något vi är väldigt stolta över, berättar Thobias Björk, gruppchef på Coor Group IT med ansvar för flertalet team som servar hela den nordiska verksamheten med bland annat Analytics, Master Data och systemintegrationer.

”Coor är en spännande arbetsplats”

Anna Malmros, ansvarig för hållbar digitalisering och kommunikation inom Group IT, är inne på sitt elfte år inom företaget. Hon trivs väldigt bra och framhåller den framåtlutade organisationen och drivet inom bolaget samt möjligheten att påverka som avgörande faktorer till att hon stannat kvar.

Thobias kan inte annat än att instämma.

Han tycker att Coor erbjuder en spännande arbetsplats. Inte minst på IT-sidan där teamen jobbar med modern teknik, de senaste verktygen och med stor variation av arbetsuppgifter. Ofta i kundnära projekt, både interna och externa vilket inte är en självklarhet hos andra arbetsgivare.

5 snabba fakta om Coor

  • Coor är marknadsledande inom Facility Management och erbjuder integrerade och komplexa helhetsuppdrag inom IFM i Norden.
  • Bolaget har ett heltäckande utbud inom arbetsplatstjänster, säkerhet, fastighet, lokalvård, strategisk rådgivning samt mat och dryck. Totalt handlar det om ett hundratal tjänster.
  • Idag har företaget 13 000 anställda i Norden.
  • Huvudkontoret i Stockholm ligger idag i Kista. Men inflyttning till nya lokaler i stadskvarteret Haga Norra, Arenastaden i Solna sker under 2025.
  • Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen.

Satsning på mer kompetens inhouse

Thobias Björk, Coor.
Thobias Björk.

Thobias berättar att Coor historiskt haft en konsulttung IT-organisation men att det numera finns en uttalad strategi för att få bättre balans mellan antalet anställda och inhyrda konsulter. Därför jobbar man nu med konsultväxling inom teamen för att successivt stärka den interna kunskapen.

Det är också där den största utmaningen ligger just nu, enligt Thobias. Mycket på grund av att de personer som ska ersättas oftast är seniora konsulter med nyckelroller i teamen. Då kan konsultväxling äventyra leveranser både på kort och lång sikt om inte rekryteringen blir rätt.

För att lyckas har fokus inte bara varit på att rekrytera personer med rätt teknisk kunskap, utan också med rätt driv och inställning. Och det är här som Ada Digital kommer in i bilden.

Thobias kom i kontakt med Ada Digital för snart ett år sedan. Det rörde sig då om tillsättning av två Analytics-roller. Ada fick chansen. Tog den. Och levererade med goda resultat.

Sedan dess har samarbetet fortsatt och fördjupats med rekryteringar av en integrationsutvecklare och en frontendutvecklare. Och fler roller ligger nu i pipen.

”Ada Digital sticker ut”

Thobias har flerårig erfarenhet som rekryterande chef och har under årens lopp hunnit testa en rad olika rekryteringsbolag och lika många processer. Han tycker Ada Digital sticker ut.

– Ja, jag känner att det upplägg vi har nu passar mig väldigt bra. Rekryterarna på Ada har byggt upp en kunskap om oss, om våra team och våra teamledare. På ett sätt så att de kan föra vår talan. Det ska ju kännas som att det är Coor som pratar med kandidaterna, och där har Ada verkligen lyckats, säger han.

– Det syns inte minst utifrån att vi får bra träffar på kandidater, fortsätter han.

Coor har ett långsiktigt samarbete kring IT-rekrytering med Ada Digital.


Fördelar med en långsiktig kompetenspartner

Han ser också stora fördelar med att bygga en långsiktig relation med en extern partner. I syfte att uppnå effektivare rekryteringsprocesser och i slutändan hitta rätt kandidat snabbt. Det gäller inte minst i ett skede där man ökar rekryteringstakten.

Vi har fått mycket bra träffsäkerhet genom ett nära samarbete där vi tidigt vridit och vänt på kandidater.

Thobias Björk, gruppchef på Coor Group IT


Ett stort plus är också den uthållighet som rekryterarna visar i jakten på de bästa personerna.

– Det finns ett commitment hos Ada-teamet att utföra uppdraget även om det många gånger varit utmanande att hitta rätt.

Mångfald viktigt inom Coor

Ada Digitals fokus på att främja mångfald i IT-branschen går också helt i linje med Coors mångfacetterade hållbarhetsarbete.

Genom sin agila och datadrivna process upplever Thobias att Ada Digital bidrar och levererar en bra bredd av intressanta kandidater med rätt potential och driv. Både vad gäller ålder, kön och bakgrund.

Här handlar det också om att som rekryterande chef vara öppen för att lära sig, att man vågar utmana och under processens gång kan tänka sig att ändra i kravprofilen för att få in rätt person.

– Men det är också det som ett samarbete med en extern rekryteringspartner som Ada ger. Det är viktigt att kunna och våga utmana varandra, säger Thobias.

Coor satsar på Employer Branding inom IT.


Satsning på Employer Branding inom IT

Inom Coor är mångfaldsperspektivet viktigt.

En annan utmaning inom Coor på IT-sidan handlar om Employer Branding. För faktum är att bolaget idag är en relativt okänd arbetsgivare inom Tech. Trots att man på många sätt ligger i framkant och kan erbjuda modern teknik och spännande projekt.

För att vända trenden finns en plan framåt att lägga mer kraft för att nå ut i bruset och stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare. Till exempel genom att på olika sätt lyfta IT-organisationen kopplat till arbetsplatsen, leveranserna, hållbarhetsarbetet, karriärmöjligheterna och inte minst kulturen.

En annan stor satsning som är på gång – som indirekt också kan gynna arbetsgivarvarumärket – är att huvudkontoret flyttar från Kista till Solna. Närmare bestämt till nybyggda lokaler i det nya stadskvarteret Haga Norra i Arenastaden. Med kontor- och konferenslokaler och tillhörande restaurang på bottenplan.

– Det ser vi jättemycket fram emot, konstaterar Anna och Thobias.

Gör som Coor – rekrytera IT-specialister via Ada Digital

Har du utmaningar att hitta rätt kompetens inom Tech, Data & Analytics, Digital Commerce eller IT Security? Vi på Ada Digital hjälper gärna till, oavsett om det handlar om rekrytering eller interimslösning. Genom vår datadrivna och agila rekryteringsprocess hittar vi ett brett och intressant urval av kandidater utifrån era behov. Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig