Second Opinion – kvalitetssäkra dina egna IT-rekryteringar

Objektivt beslutsunderlag när du rekryterar internt

Rekryterar du ofta digital kompetens på egen hand? Då kan vi hjälpa dig kvalitetssäkra din IT-rekrytering genom att bidra med ett externt och objektivt beslutsunderlag. En Second Opinion helt enkelt.

Med Ada Digitals tjänst Second Opinion får du en extern och objektiv bedömning av de sökande till en intern tjänst, till exempel vid chefsrekrytering eller viktiga specialistroller. Det kan vara ett bra stöd till er interna HR-funktion eller en chef som vill jämföra två interna sökande och önskar ett objektivt beslutsunderlag.

Vår bedömning utgår från den kravprofil som upprättats för tjänsten, eller som vi tillsammans med ansvarig chef tar fram tillsammans. Utifrån kompetensbehoven anpassar vi också ett testpaket. Det kan innebära ett begåvningstest, ibland flera, och personlighetstest med fokus på de viktigaste personliga egenskaperna. Det är enbart mot dessa egenskaper som vi sedan testar kandidaterna. Ofta låter vi också kandidaterna göra ett motivationstest.

Vi analyserar sedan den sökande i relation till rollens kravprofil gällande begåvning, personlighet och motivation.  

Personligt möte del i vår Second Opinion

När de utvalda kandidaterna genomfört testerna träffar de en av våra ansvariga Talent Business Partners i ett personligt möte. Här genomförs en kompetensbaserad intervju för att säkerställa personlighet och motivation ytterligare. I det här mötet får kandidaten också återkoppling på testerna samt de insikter vi kan dra av svaren.

Avslutningsvis analyserar och sammanställer vi helheten och återkopplar våra insikter och talanganalys i en personlig och muntlig avrapportering. En Second Opinion från Ada Digital helt enkelt!