5 skills du behöver för att lyckas på en AI-dominerad arbetsplats - tips från Ada Digital

Lästid: 3 minuter

5 soft skills du behöver för att lyckas på en AI-dominerad arbetsplats

”Se till att bejaka din nyfikenhet”

Undvik att bli omsprungen av AI. Satsa därför på att utveckla förmågor som AI inte kan konkurrera med och som arbetsgivare värdesätter i dagens – och inte minst framtidens – arbetsliv. Här tipsar vi på Ada Digital om fem hett eftertraktade soft skills och hur du kan träna upp dem i din vardag!

I takt med att AI lär sig hantera allt fler uppgifter som tidigare varit förknippade som unikt mänskliga, blir det allt viktigare för oss människor att satsa på förmågor som artificiell intelligens inte kan ersätta. Helt enkelt eftersom i princip alla jobb kommer att bli påverkade av AI på ett eller ett annat sätt.

Även om AI inte kommer att ersätta dina arbetsuppgifter rakt av, så kommer AI helt klart vara ett permanent komplement i arbetet för de flesta av oss. Och i många fall även förändra hur arbetet ser ut.

Så vilka är dessa skills som kommer att öka i betydelse på våra arbetsplatser?

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på samspelet med andra människor

5 soft skills att satsa på

Enligt Heide Abelli, professor i management vid Boston College, som skrivit en artikel i tungviktaren Fast Company så är det särskilt fem färdigheter som är åtråvärda i ett AI-präglat arbetsliv.

  1. Social interaktion och mellanmänsklig kommunikation. Dagens arbete ställer allt högre krav på samspelet med andra människor. Träna därför på allt från känslomässig självreglering och aktivt lyssnande, till förmågan att samarbeta med andra under press.

  2. Kreativitet. För att formulera en bra AI-prompt räcker det sällan med en enkel uppmaning. Istället är det en egen konstform att, med uppfinningsrikedom, designa rätt instruktioner och formulera hypoteser värda att testa tillsammans med AI:n. Utmana dig själv här och nya vägar för att komma dit du vill.

  3. Kritiskt tänkande. Ett svar från en AI-bot kommer alltid riska att innehålla feltolkningar och faktafel. Det är därför oerhört viktigt att mänskliga medarbetare inte förhåller sig passiva till AI-produktion. Så träna upp din förmåga att reflektera, ställa kritiska frågor och föra logiska resonemang som benar upp AI:s output och identifierar eventuella brister.

  4. Nyfikenhet. En AI kan förvisso identifiera mönster, men den kan inte se bortom det uppenbara, utmana antaganden och gräva vidare i spännande upptäckter, så som en människa kan göra med sin nyfikenhet. Se därför till att bejaka din nyfikenhet genom att ställa undersökande frågor. Och utmana dig gärna med upplevelser utanför din bekvämlighetszon och som kan hjälpa dig omvärdera gamla sanningar.

  5. Fördomsfritt och etiskt beslutsfattande. En AI fattar beslut på uppsatta regler och mönster men den kan sällan förstå vad som är etiskt lämpligt och försvarbart. Se därför till att bibehålla och vidareutveckla din fingertoppskänsla om mänskliga värderingar. Till exempel inom rättvisa, likabehandling och mänskliga rättigheter. Och se till att ifrågasätta om AI:n gör felaktiga bedömningar.

Läs även: Dags för skills-based IT-rekrytering

Samma skills som en Ada

Sammantaget är det framför allt mjuka färdigheter, så kallade soft skills, som står i centrum. Helt enkelt för att allt mer AI klarar av och hänger med i allt mer av de mer ”hårda” färdigheterna såsom kunskap och logiska beräkningar.

Faktum är att detta ligger väldigt nära de färdigheter som vi på Ada Digital tycker är utmärkande för en ”Ada”. Det vill säga en person som, liksom historiska Ada Lovelace, har ett digitalt mindset. Som går igång på att innovera och utveckla den digitala affären.

Känner du igen dig i Ada? Eller behöver medarbetare som är nyfikna, snabblärda och agila? Hör av dig till oss!

En kompetenspartner som tänker om. Och gör tvärtom.

Ada Digital är ett konsult- och rekryteringsbolag som hjälper dig med rekrytering och konsultuthyrning inom den digitala affären i hela Sverige. Vi är experter på att hitta kandidater och konsulter som kan modern produktutveckling och som bidrar med innovation.

Vill du också testa våra moderna rekryterings-, konsultlösningar och talangprogram inom IT och Tech? Varmt välkommen!

Upptäck vårt kunderbjudande

Rekommenderat för dig