Hur mycket förväntar sig IT-personal i lön 2024? Ada Digital har frågat specialisterna själva – här är svaret!

Lästid: 3 minuter

Så mycket lön kräver IT-personal 2024

”Lönekraven ökar för alla IT-jobb”

Hälften av svenska IT-specialister ser högre lön som avgörande i sitt val arbetsgivare. Det visar en ny undersökning från oss på Ada Digital. Men vad är då en bra lön inom IT 2024? Låt oss kolla närmare på medarbetarnas förväntningar – uppdelat per yrkesområde och erfarenhetsnivå!

Lönefrågan är en naturligt stor del i alla rekryteringsprocesser. Inte minst inom IT och Tech där konkurrensen om kandidaterna är stenhård och kompetensbristen ett faktum. En verklighet som i kombination med inflationseffekter trissar upp lönerna.

Vilken lönenivå skulle kännas rimlig om du bytte jobb idag? För att ta reda på svaret genomförde vi på Ada Digital en anonym enkätundersökning bland IT-specialister, ledare och talanger över hela Sverige. Resultatet presenteras i rapporten Re:veal Re:define.

Vid en beräkning av genomsnittliga löner som de svarande ansåg rimliga för 2022 respektive 2024 har det skett en klar ökning, oavsett erfarenhetsnivå.

Vilken lönenivå skulle kännas rimlig om du bytte jobb idag? Jämförelse av genomsnittlig förväntad lön för IT-personal 2022 och 2024.
Diagrammet visar genomsnittlig förväntad lön.

Högre startlöner bland junior IT-personal

Intressant nog syns den största procentuella ökningen i lönekrav bland juniora medarbetare – det vill säga de som har max 3 års erfarenhet från sin yrkesroll. År 2022 låg den genomsnittliga förväntade lönen i denna grupp på 39 647 kr. I årets undersökning landar motsvarande siffra på 44 309 kr – en ökning med hela 12 %.

Idag räknar en tredjedel av juniorer med en lön på 40–45 000 kronor vid ett jobbyte. Nästan var fjärde junior tycker dessutom att 45–50 000 kronor vore en rimlig lön. Här syns en tydlig procentuell ökning i de högre löneintervallen (45 000 kr och uppåt). Medan lägre intervall ser en dramatisk minskning i förväntan.

– Denna utveckling speglar möjligen en ökad ambition eller förväntningar om högre startlöner bland juniorer. Förlusterna i de lägre intervallen kan tyda på att dessa löner inte längre anses som konkurrenskraftiga eller tilltalande, kommenterar Sara Scheef, VD på Ada Digital.

1 av 4 seniora specialister vill ha (minst) 70 000 kr

Nya högre lönekrav bland specialister inom IT och Tech.

Men det är inte bara juniora medarbetare som kostar mer idag. Ska du anställa en senior specialist eller ledare med över 11 års erfarenhet får du också räkna med att betala mer än tidigare. Medan den genomsnittliga förväntade lönen bland seniorer 2022 var 55 795 kr, ligger den nu på 60 820 kr. En ökning med 9 %.

Här ökar de högre löneintervallen, från 55 000 kr och uppåt, i popularitet medan lägre intervall minskar kraftigt. En majoritet, 27 %, av de seniora specialisterna har idag krav på 60–65 000 kronor. Men nästan lika många, 25 %, räknar med löner över 70 000 kronor.

– Detta kan återspegla en kombination av erfarenhetsmässig värdeökning, kompetensbrist och inflationseffekter på löneförväntningarna, konstaterar Sara Scheef.

För etablerade specialister, så kallade mid-levels, är förväntningarna något mer stadiga. En femtedel förväntar sig en månadslön på 40–45 000 kronor, vilket ligger i linje med förväntningarna från 2022. Ändå har det även här skett en markant ökning i genomsnittlig förväntad lön, med en procentuell förändring på 5 %.

Högst lön inom Tech och IT-säkerhet

Så hur ser löneförväntningarna ut om vi bryter ner siffrorna per yrkesområde?

Generellt sett går trenden även här mot högre löner. Men inom vissa områden mer än andra. Genomsnittlig förväntad lön för en IT-säkerhetsspecialist har gått från 54 464 kr till 60 548 kr. En ökning på 11 %. Den största andelen svarande (29 %) förväntar sig idag löner på över 70 000 kronor. Men så är också efterfrågan på personal inom cybersäkerhet högre än någonsin.

Inom Tech syns en ännu större ökning. Från 53 264 kr till 59 580 kr, alltså 12 %! Det kan jämföras med en ökning på 6 % inom Digital Commerce och 2 % inom Data och analys.

Definition erfarenhet och yrkesområden

Junior: Mindre än 3 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.
Mid-level: 3–10 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.
Senior: Minst 11 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.

Tech: Systemutveckling, programmering, DevOps, Cloud, arkitekter, QA.
Data och analys: Business Intelligence, Data Engineering, Web Analytics, Data Science.
Digital Commerce: UX, UI, produktägare, digital marknadsföring, projektledning, Scrum.
IT-säkerhet: Cyber Security, SIEM, Cyber Identity, Incident Management.

Viktigare än någonsin att lyssna in kandidaternas krav

Sara Scheef, VD Ada Digital.
Sara Scheef, VD Ada Digital

Med ökade lönekrav från såväl juniora som seniora medarbetare inom IT – vad bör man som arbetsgivare tänka på i samband med rekrytering?

Enligt Sara Scheef, VD på Ada Digital, är lönefrågan helt klart en utmaning för många idag:

– Även när man ser till inflationen så kvarstår problemet att arbetsgivare och IT-medarbetare har svårare att mötas i lönediskussionerna idag. Kandidaterna tänker framåt medan arbetsgivarna har svårt att allokera de resurser som krävs för att håva in en högt eftertraktad specialist.

Hon råder arbetsgivare att inte vara rädda för att lyfta och ha en dialog kring lönefrågan. Redan tidigt i rekryteringsprocessen.

– Här gäller det att lyssna in och vara öppen och ödmjuk inför kandidaternas krav. Kan man inte matcha lönekravet måste man se över vilka andra förmåner man kan erbjuda. Annars är risken stor att favoritkandidaten istället nappar på konkurrentens erbjudande.

Nyfiken på fler insikter om IT-personals förväntningar på sina arbetsgivare? Ladda ner rapporten Re:veal Re:define i sin helhet kostnadsfritt via länken nedan. Vill du dessutom ta del av fördjupad lönestatistik per bransch och yrkesområde? Boka ett möte med oss så planerar vi en skräddarsydd lönedragning för er verksamhet.

Ladda ner rapporten!

Ladda ner rapporten Re:veal Re:define från Ada Digital och ta del av insikter kring hur din organisation kan vässa er anställningserbjudande mot IT-personal!

Ada Digital – din kompetenspartner för digitalisering

Tänk om. Gör tvärtom. Vi utmanar för att hitta IT- och Tech-kompetens. Idag och imorgon. I hela Sverige.

Ada Digital erbjuder agil och datadriven rekrytering, konsulter som levererar och talangprogram som säkrar framtidskompetens. Vi hjälper våra kunder att driva sin digitala affär framåt genom att matcha dem med rätt talanger, IT-specialister och ledare. Medarbetare som är snabblärda, nyfikna, flexibla, kan modern produktutveckling och bidrar med innovation.

Se alla våra tjänster

Rekommenderat för dig