Lästid: 4 minuter

VD-blogg: IT-specialisternas nya krav för att byta jobb

Hallå arbetsgivare, var med på bollen för att säkra framtidens kompetens!

Läget är helt klart tufft just. Dels med lågkonjunkturen där uttrycket ”hamstra personal” möter mer otäcka hot såsom nedskärningar och varsel. Dels eftersom AI-tekniken accelererar och de globala säkerhetshoten ökar. Så frågan vi alla borde ställa oss är: Hur påverkar detta digitala specialister, ledare och talanger i val av arbetsgivare? En hel del, visar det sig. Så det gäller att hänga med och våga tänka nytt för att inte halka efter.

Något av det roligaste med att jobba på Ada Digital är det nära samarbetet med innovativa arbetsgivare över hela Sverige. Att få vara med och stötta dem i sin digitalisering och strategiska kompetensförsörjning är verkligen en ynnest. Som också innebär att vi får inblick i de utmaningar och insikter som dyker upp under rekryteringsprocessens gång.

Till exempel krävs det ofta att vi längs vägen behöver tänka om. Skruva lite på kravprofilen. Bredda urvalet. Eller spetsa till anställningserbjudandet utifrån den input vi får från kandidatmarknaden. Allt för att hjälpa våra uppdragsgivare att rekrytera – och bibehålla – marknadens mest eftertraktade kompetens.

Kandidatundersökningar tar tempen på branschen

Ada Digital genomför löpande kandidatundersökningar för att ta tempen på IT-branschen.

Så vad krävs egentligen för att vinna IT-medarbetares hjärta idag – och attrahera rätt kompetens för digital transformation?

För att ha koll på detta gäller det att hela tiden ha fingret på pulsen kring hur branschen och arbetsmarknaden utvecklas. Inte minst med tanke på vår snabbföränderliga och komplexa omvärld. Därför genomför vi på Ada Digital vartannat år en omfattande enkätundersökning, där jobbsökare inom IT och Tech anonymt får dela sina önskemål kring lön, förmåner, ledarskap och arbetsplatsen. Resultatet presentar vi en digital rapport.

Redan i 2022 års rapport Re:think Re:do var det uppenbart att det fanns en stor diskrepans mellan medarbetare och arbetsgivares förväntningar. Och att de som gick förlorande ur striden var arbetsgivarna. ”Skärpning!” var min uppmaning då och jag höjde ett varnande finger.

Ett pekfinger som jag låter vara kvar i luften. För med årets rapport Re:veal Re:define hoppas jag att alla som rekryterar och hyr in IT-kompetens kan ta dessa insikter till nästa nivå. Inte bara notera medarbetarnas avslöjanden. Utan också vara beredda på att genomskåda och blotta sina egna brister, liksom omdefiniera arbetsgivarerbjudandet. För tro mig – det behövs. Mer än någonsin.

4 nyckelinsikter jag tar med mig från rapporten

1. Stabila organisationer utmanar coola start-ups

I årets rapport ser vi ett klart ökat intresse för att arbeta med ny teknik inom hållbarhet och säkerhet. På frågan om vilken bransch som skulle locka mest om de sökte jobb idag svarar hela 39 % ”miljö, hållbarhet och förnyelsebara resurser”. Tätt följt av ”säkerhet och försvar” som 36 % uppfattar som lockande.

Intressant med tanke på att Sverige nu rustar upp och att konkurrensen om IT-specialisterna än mer kommer öka. Därmed får trendiga tech-startups helt klart se sig hotade av mer traditionella och stabila organisationer när det kommer till att attrahera digital kompetens. Inte minst med tanke på att 46 % svarat att ”meningsfullt eller samhällsviktigt uppdrag” är avgörande för dem i val av ny arbetsgivare.

2. Provanställning mindre attraktivt

Att 1 av 4 respondenter i vår undersökning väljer bort provanställning tyder också på att en trygg anställning är eftertraktad. Man törs inte chansa och byta jobb. För att man ska vilja byta jobb ska det vara säkert. Värt att tänka på som arbetsgivare.

3. Skärpta lönekrav: Ökning med 12 % sedan 2022 

Lönekraven bland IT-specialister ökar jämfört med 2022.

Nästan hälften anser att högre lön är avgörande för att de ska överväga att lämna sitt nuvarande IT-jobb. Samtidigt fortsätter lönekraven att trissas upp. Sedan 2022 har det skett en påtaglig löneglidning där den genomsnittliga förväntade lönen ökat med 12 %.

En ökning som kan kopplas till såväl inflationseffekter som kompetensbrist. Intressant att notera är att det inte bara är de seniora medarbetarna som förväntar sig mer idag. Även de juniora med mindre än 3 års yrkeserfarenhet kräver mer för att tacka ja till ett anställningserbjudande. 
 
Som arbetsgivare är det därmed fortsatt viktigt att lyssna in och vara öppen och ödmjuk inför kandidaternas krav. Kan man inte matcha lönekravet behöver man se över vilka andra förmåner man kan erbjuda. Annars är risken tyvärr överhängande att favoritkandidaten i stället går till konkurrenten.

Läs även: Så mycket lön kräver IT-personal 2024

4. Juniorer efterfrågade för att boosta innovation

”Rätt” utbildning och minst 5 års erfarenhet? Nej, nu är det hög tid att kasta gamla fördomar åt sidan och rekrytera utifrån potential, skills och learnability! Rapporten pekar nämligen på att juniora talanger har mycket att bidra med i Tech-teamet. Exempelvis uppger hela 8 av 10 juniora medarbetare att de idag använder AI på jobbet. Mest populärt är AI för kodning, vilket 53 % av målgruppen gör. Det ger ett stort övertag mot mid-levels och seniora specialister där endast 33% respektive 20 % tar hjälp av AI när de kodar.

Dessutom ser hela 3 av 4 IT-specialister själva fördelar med att arbeta med kollegor utan tidigare yrkeserfarenhet. Anledningen? De upplever att juniora kollegor ofta kommer med nya perspektiv på affären, ställer andra sorters frågor och bidrar med såväl kreativa idéer som uppdaterad kunskap. Och vilken verksamhet behöver inte det idag?!

Avgörande med en trygg kompetenspartner

Mycket att ha koll på? Ja, det är det helt klart! Med allt som sker runtomkring är det viktigt att man har en trygg kompetenspartner i ­digitaliseringen som kan hjälpa till och stötta med den strategiska kompetensförsörjningen eller göra en konsultväxling. Vi på Ada Digital arbetar i hela Sverige och finns här om ni behöver hjälp framåt.

Vill du veta mer? Ladda ner rapporten kostnadsfritt och ta del av fler insikter kring vad kring vad som krävs för att möta de nya kraven från IT-specialister, talanger och ledare.

Hämta din rapport här!

Ladda ner rapporten Re:veal Re:define från Ada Digital och ta del av insikter kring hur din organisation kan vässa er anställningserbjudande mot IT-personal!

Din kompetenspartner för digitalisering. Idag och imorgon.

Ada Digital erbjuder agil och datadriven rekrytering, konsulter som levererar och talangprogram som säkrar framtidskompetens. Vi hjälper våra kunder att driva sin digitala affär framåt genom att matcha dem med rätt talanger, IT-specialister och ledare. Medarbetare som är snabblärda, nyfikna, flexibla, kan modern produktutveckling och bidrar med innovation.

Vi föddes ur en frustration över en homogen Tech-bransch, med ­utdragna ­processer och en föråldrad syn på IT-kompetens. Genom att utmana traditionell IT-rekrytering såg vi att vi kunde attrahera en bredare och mer diversifierad grupp av bra kandidater. Med rätt skills idag och i framtiden. Därför fortsätter vi utmana. Både branschen och oss själva. Förändring är konstant. Det vet vi. Och vi vill ligga steget före – vill du? Kontakta oss så tar vi ett första snack!

Ring, mejla, ses? Hitta alla kontaktvägar

Rekommenderat för dig