Junior IT-personal efterfrågade på arbetsmarknaden – och av specialisterna själva. Det visar en ny rapport från Ada Digital.

Lästid: 3 minuter

3 av 4 IT-specialister ser affärsvinster med juniora kollegor

Bidrar med innovation och nya perspektiv

Du måste ha jobbat i minst 5 år och ha en fin examen för att leverera som utvecklare.” Nej nej, tänk om! För när vi frågar IT-specialisterna själva ser hela 73 % fördelar med att arbeta med kollegor som har kortare utbildning eller saknar tidigare erfarenhet. Eftersom deras förmåga att bidra med nya perspektiv på affären och utmana invanda arbetssätt är eftertraktade egenskaper.

Vad krävs för att bli en attraktiv arbetsgivare inom IT och Tech 2024 och framåt? För att ta reda på svaret genomförde vi på Ada Digital en anonym enkätundersökning bland IT-specialister och talanger över hela Sverige. Där de bland annat fick svara på vilket typ av team de vill arbeta i, om de själva för att bestämma.

Resultatet som finns i rapporten Re:veal Re:define pekar på att juniora kollegor helt klart är en uppskattad del av ett modernt utvecklingsteam. Bland junior personal ser hela 80 % fördelar med att arbeta med andra juniorer. Bland seniora och mid-levels är det 7 av 10 som ser värdet av junior IT-personal.

73 % av IT-specialister ser fördelar med att arbeta med kollegor som är juniora i sin roll. Källa: Rapporten Re:veal Re:define från Ada Digital (2024)

Mångfald tar fram morgondagens bästa digitala produkter

Resultatet ligger i linje med vad som framkom när vi frågade vilken typ av olikheter i teamet som är viktigast för att ta fram morgondagens bästa digitala produkter.

Här toppar kollegor med olika digital mognad (72 %) och personlighetsdrag (56 %) listan. Men också olika åldrar i teamet, vilket 53 % anser är avgörande för att lyckas med digital produktutveckling.

Definition erfarenhet och yrkesområden

Junior: Mindre än 3 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.
Mid-level: 3-10 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.
Senior: Minst 11 års erfarenhet inom sitt yrkesområde.

Uppdaterad kunskap och ställer andra sorters frågor

Så vad är det då man uppskattar med de juniora kollegorna?

88 % upplever att dessa ofta bidrar med nya perspektiv. Dessutom menar 72 % att erfarna ställer andra sorters frågor. Mer än hälften (56 %) ser också att de kommer med kreativa idéer. En respondent uttrycker det så här:

– Även om dessa juniora medarbetare inte alltid har full förståelse för vad som är praktiskt implementerbart i en verklig arbetsmiljö, skapar deras idéer och fräscha perspektiv en värdefull grund för diskussion och innovation.

49 % uppger också att de uppskattar den uppdaterade kunskapen som juniora medarbetare tar med sig in i verksamheten:

– Juniorer kommer ofta direkt från utbildningar med färsk kunskap som kan vara i framkant inom deras område, vilket kan bidra till att hålla teamet uppdaterat med de senaste trenderna och teknikerna, säger en annan respondent.

Juniorer tar täten – kodar mest med AI

Junior IT-personal sticker ut när det kommer till att använda AI för kodning i det dagliga arbetet.

Något annat som sticker ut i undersökningen är att de juniora medarbetarna i högre utsträckning tycks ha kommit igång och använder AI-verktyg.

Totalt uppger 7 av 10 IT-specialister att de använder AI i sitt dagliga arbete. Vilket förvisso är en hög siffra jämfört med vad som framkommer i exempelvis rapporten AI, chefen och makten från Signpost, där bara drygt hälften av de svarande cheferna uppger att de använder AI i arbetet.

Men, bland de juniora ligger motsvarande andel på hela 8 av 10. Mest populärt är AI för kodning, vilket 53 % av målgruppen gör. Det ger ett stort övertag mot mid-levels och seniora specialister där endast 33 % respektive 20 % tar hjälp av AI när de kodar.

Bland de mest erfarna är dessutom arbetet med AI betydligt lägre generellt, där så många som 38 % av seniora svarar att man inte använder AI i sitt arbete alls. Diskrepansen mellan juniora och erfarna blir särskilt intressant i kölvattnet av studien Generative AI at Work (2023) som visat som påvisat att generativ AI särskilt hjälper nybörjare att snabbt komma upp i samma produktivitetsnivå som erfarna kollegor.

Läs även: Så mycket lön kräver IT-personal 2024

Konsten att rekrytera på potential och learnability

Johanna Rydberg, programansvarig
 Diversity4Tech från Ada Digital.
Johanna Rydberg, programansvarig
Diversity4Tech från Ada Digital.

Så hur kan du som arbetsgivare lyckas rekrytera dessa talanger? Som har rätt förutsättningar för att kunna leverera och växa inom organisationen?

Här handlar mycket om att identifiera inlärningsförmåga. Enligt forskning om urval och rekrytering har utbildning nämligen en relativt låg validitet på att förutsäga framtida arbetsprestation. Istället talar nu allt fler om learnability. Det handlar om förmåga att lära nytt; visa nyfikenhet för nya möjligheter; vara rustad för förändring och framför allt ha mental kapacitet för att snabbt sätta sig in i nya ämnen och problemområden.

Detta gör vi på Ada Digital genom att använda en datadriven, till stor del anonym, kompetensbaserad rekryteringsmetod. Vidare kräver vi inga CV:n eller personliga brev. När vi rekryterar till vårt talangprogram Diversity4Tech får dessutom alla sökande initialt göra arbetspsykologiska tester och intervjuas av det fördomsfria och datadrivna AI-screeningverktyget Tengai. Allt för att säkerställa att personen har rätt teknisk kunskap, logiska kapacitet och förmågan att lära nytt – om och om igen.

– Självklart tycker vi inte att utbildning är bortkastad tid, utan en legitim och viktig källa till kunskap. Men vi vet också att utbildning inte behöver vara den enda vägen till kunskap. Inte heller att en längre utbildning nödvändigtvis skulle vara bättre än en kort.

Det säger Johanna Rydberg på Ada Digital, ansvarig för Diversity4Tech, som har en tydlig vision om att ge en bredare och mer diversifierad målgrupp av IT-talanger chansen att göra karriär i en växande bransch.

Vill du veta mer om resultatet från undersökningen? Ladda kostnadsfritt ner rapporten Re:veal Re:define och ta del av IT-specialisternas krav och önskemål för att byta jobb. Värdefulla insikter för att bli en attraktiv arbetsgivare inom IT och Tech framåt.

Hämta din rapport här!

Ladda ner rapporten Re:veal Re:define från Ada Digital och ta del av insikter kring hur din organisation kan vässa er anställningserbjudande mot IT-personal!

Ada Digital – din kompetenspartner för digitalisering. I hela Sverige.

Ada Digital erbjuder agil och datadriven rekrytering, konsulter som levererar och talangprogram som säkrar framtidskompetens. Vi hjälper våra kunder att driva sin digitala affär framåt genom att matcha dem med rätt talanger, IT-specialister och ledare. Medarbetare som är snabblärda, nyfikna, flexibla, kan modern produktutveckling och bidrar med innovation.

Vårt kontor finns i Stockholm men vi samarbetar med arbetsgivare i hela Sverige och tillsätter uppdrag i bland annat Göteborg, Malmö, Umeå, Piteå, Luleå, Sundsvall, Skövde, Jönköping, Uppsala och Linköping.

Kontakta oss så tar vi ett första snack!

Rekommenderat för dig