Så attraherar du morgondagens arbetskraft gen Z

Lästid: 3 minuter

Gen Z – så attraherar du morgondagens arbetskraft

Generationen som förespråkar inkludering och mångfald

Generation Z, gen Z, zoomers, post-millennials eller generation Greta – kärt barn har många namn. De drivs av sina värderingar och brinner för sociala frågor. Men enligt Ricoh Europe är det den mest utmanande gruppen som intagit arbetsmarknaden hittills. Hur ska du som arbetsgivare egentligen bära dig åt för att attrahera morgondagens arbetstagare?

Gen Z värdesätter inkludering och mångfald

Tänk dig en hel generation som har fått höra att de kan bli precis vad de vill och att de förtjänar att bli behandlade annorlunda. Denna generation har även vuxit upp med sociala medier, och är både medvetna om världsläget och välutbildade.

Vi pratar så klart om gen Z, som enligt World Economic Forum uppskattas utgöra 27 % av den globala arbetskraften år 2025. Men vad efterfrågar egentligen framtidens arbetstagare från dig som arbetsgivare? Det reder vi på Ada Digital ut!

Mångfald och inkludering – viktigare än någonsin

Höga förväntningar på arbetsgivaren finns hos generation Z där mycket snack och lite verkstad inte är rätt sätt att gå tillväga. Att mångfald och inkludering är en viktig fråga för gen Z kan härröra från det faktum att 44 % av unga arbetstagare har känt sig diskriminerade. Detta enligt Tallo.

Till följd av dessa upplevelser har även 37 % av generation Z valt bort arbetsgivare av rädsla för att inte bli accepterade på grund av sexuell läggning, etnicitet eller könsidentitet.

Ditt Employer Brand har alltså aldrig varit viktigare än vad det är idag. Det kräver även ett aktivt agerande vad gäller inkludering och mångfald. För de arbetsgivare som inte prioriterar detta arbete kan det bli tufft eftersom gen Z är villiga att byta arbetsgivare till förmån för företag som bättre anpassar sig efter deras värderingar, menar Welch.

Läs även: Så rekryterar och behåller du diversifierade IT-team

Kompetensutveckling välkomnas med öppna armar

Möjligheten till vidareutveckling är även en av de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare visar studien Hiring Gen Z. Detta går även i linje med vad som framkom i Ada Digitals kandidatrapport Re: Think Re:Do, där 88 % av de juniora IT-talangerna värdesätter att lära sig nya saker högst. Istället för att byta arbetsplats väljer även juniorerna hellre att stanna inom samma yrkesområde och fördjupa sina IT-kunskaper. Att erbjuda upskilling inom verksamheten kan på så sätt vara ett smart drag för att behålla unga talanger inom IT.

Stor efterfrågan på flexibilitet

Gen Z föredrar flexibilitet och hybridarbete

Generation Z har vuxit upp i en digital snabbhet och förväntar sig att ta del av den flexibilitet som digitaliseringen medför. Detta visar Ada Digitals kandidatundersökning, där efterfrågan att jobba remote har ökat. Hela 97 % av de digitala talangerna som medverkade i undersökningen efterfrågar möjligheten att arbeta på distans.

Samstämmiga siffror syns även i Deloittes rapport där 75 % av generation Z efterfrågar möjlighet till hybridarbete. Det flexibla distansarbetet är dock en självklarhet för många arbetsgivare idag. Men om du ännu inte har hoppat på remote-tåget är det verkligen dags – i alla fall om du vill attrahera och behålla generation Z.

Nya prioriteringar attraherar gen Z

De senaste åren har bidragit med nya prioriteringar hos flera arbetsgivare. Förändringar som generation Z under en längre tid har förespråkat såsom större fokus på mångfald, hybridarbete, möjlighet till lärande. Idag är dessa prioriteringar en verklighet för många företag som ett resultat av pandemin. Men genom att fortsätta fokusera på dessa områden ökar du möjligheten att både attrahera men även behålla gen Z-talanger.

På Ada Digital är vi övertygade om att det är möjligt att möta generation Z:s behov där inkludering är centralt. Det handlar bara om att våga utmana och tänka nytt. Därför finns vi här för att hjälpa dig som kört fast, eller som inte har tid att uppvakta svårflörtade IT-specialister som kan bidra till att utveckla er digitala affär.

Vårt erbjudande

Rekommenderat för dig