Lästid: 4 minuter

Attrahera och behålla AI-talanger – chefens nya utmaning

Så kan arbetsgivare säkra affärskritisk AI-kompetens

För medarbetare med färdigheter inom AI blomstrar möjligheterna på arbetsmarknaden. Ofta kan de välja mellan flera erbjudanden, eftersom tillgång till intern AI-kompetens blir alltmer affärskritiskt för att framtidssäkra organisationer. Så hur kan arbetsgivare lyckas behålla dessa värdefulla medarbetare – och fortsätta attrahera nya AI-talanger? Häng med på trendspaning med Ada Digital!

I 2024 Work Trend Index Annual Report har Microsoft och LinkedIn kartlagt hur AI kommer omforma arbetsmarknaden.

Visste du att 66 % av chefer idag inte skulle anställa en medarbetare utan AI-färdighet – på engelska kallat ”AI Aptitude”? Och att hela 71 % föredrar att anställa en mindre erfarenhet kandidat med AI-kunskaper framför en mer erfaren utan dessa?

Det avslöjar 2024 Work Trend Index Annual Report från Microsoft och LinkedIn, som kartlagt hur AI kommer omforma arbetsmarknaden genom en enkät med 31 000 respondenter i 31 länder.

I rapporten framkommer också att användningen av generativ AI på jobbet har nästan blivit dubbelt så hög globalt de senaste sex månaderna.

Idag använder 75 % av tjänstemän generativ AI, varav 46 % har börjat använda det under de senaste sex månaderna.

Växande antal AI-talanger inom IT och Tech

8 av 10 juniora IT-specialister använder AI på jobbet.

Och att medarbetare älskar AI råder inga tvivel om!

De vittnar om att AI hjälper dem att spara tid (90 %), fokusera på viktigare arbetsuppgifter (85 %), vara mer kreativa (84 %), och njuta mer av sitt arbete (83 %).

Inom IT-branschen är AI särskilt populärt. Enligt researchrapporten Re:veal Re:define från Ada Digital använder 7 av 10 IT-specialister AI dagligen. Bland juniora specialister med mindre än 3 års erfarenhet är andelen ännu högre, 8 av 10.

AI används främst för kodning, vilket 53 % av de tillfrågade juniorerna uppger. Detta ger ett rejält försprång gentemot mid-levels och seniora specialister där endast 33 % respektive 20 % använder AI vid kodning. En diskrepans som är särskilt intressant i ljuset av studien Generative AI at Work, som visat att generativ AI hjälper nybörjare att snabbt nå samma produktivitetsnivå som erfarna kollegor.

Vad betyder AI Aptitude?

”AI Aptitude” eller ”AI-färdighet” syftar på förmågan att förstå, interagera med och använda AI-verktyg på arbetsplatsen. Genom att utveckla dessa färdigheter kan medarbetare bättre navigera AI-integrationen och öka sin anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Viktiga aspekter av AI-färdighet:

 • Mönsterigenkänning: Förstå och lära sig mönster från data, t.ex. AI-schackspel eller generativa AI-modeller.
 • Generativ AI: Använda verktyg som ChatGPT och Copilot för uppgifter som e-post, rapporter och kundsupport.
 • Skapa effektiva prompts: Lär sig skapa precisa prompts för att få önskat resultat från AI.
 • Iterativ inlärning: Experimentera och förfina prompts genom feedback.
 • Identifiera bias: Förstå och mildra bias i AI-modeller, särskilt inom rekrytering och HR.
 • Ställa rätt frågor: Utveckla förmågan att ställa kritiska frågor om AI-modeller och data.
 • Hantering av data: Känna till vilken data som är säker att dela med AI-verktyg.
 • Hålla sig uppdaterad: Kontinuerligt lärande och uppdatering med den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens.

Källa: Worklife

Chefer oroliga att gå miste om AI-kompetens

AI populärt bland medarbetare inom IT-branschen.

Trots att AI-talangerna blir fler innebär utvecklingen också en utmaning för chefer. Då efterfrågan på kompetens inom området nu ökar lavinartat.

Enligt rapporten AI Jobs Barometer från PwC har behovet av AI-kompetens i Sverige femfaldigats från 2018 till 2023. Inom de branscher som kommit längst med AI kunde studien även visa att verksamheterna hade en fem gånger högre produktivitetsökning än genomsnittet.

Så många som 55 % av cheferna i 2024 Work Trend Index Annual Report uttrycker oro över att ha tillräckligt med talanger för att fylla roller det kommande året – särskilt inom cybersäkerhet, ingenjörskonst och kreativ design, där siffran ligger på minst 60 %.

Även bland medarbetare finns det en oro. Hela 45 % av den totala arbetskraften oroar sig för att AI kan ersätta deras jobb. Samtidigt är det nästan lika många (46 %) som planerar att byta jobb under det kommande året. Redan nu visar LinkedIn-studier i USA en ökning med 14 % i jobbansökningar per ledigt jobb sedan förra hösten.

Med andra ord kommer det sannolikt röra sig rejält på arbetsmarknaden även i Sverige framöver. Inte minst bland de medarbetare som redan kommit långt med att anamma AI-teknik och använda den för att öka sin produktivitet och effektivitet på jobbet.

Kvaliteten och effekten av arbetet bör stå i centrum, inte mängden arbete eller arbetade timmar.

Behov av ny syn på produktivitet

Brooke Weddle, Senior Partner McKinsey.
Brooke Weddle, Senior Partner McKinsey.

Så vad kan arbetsgivare göra för att lyckas attrahera – och behålla – den växande skaran medarbetare med affärskritisk AI-kompetens?

Det är ämnet i ett podcastavsnitt från McKinsey med titeln Gen AI talent: Your next flight risk, där Aaron De Smet och Brooke Weddle från det multinationella konsultföretaget medverkar.

De två experterna är eniga om att eftersom generativ AI frigör tid och resurser för mer strategiskt och kreativt arbete, behöver arbetsgivare omdefiniera sin syn på produktivitet och prestation. Kvaliteten och effekten av arbetet bör stå i centrum, inte mängden arbete eller antalet arbetstimmar.

De lyfter fram nyckelfaktorer som omtänksamma chefer, meningsfullt och flexibelt arbete, fokus på anställdas hälsa och välmående samt en känsla av inkludering och gemenskap.

– Jag tror det är ett misstag att tro att företag kan bortse från vikten av meningsfullt arbete och hälsa. Ledande företag jag arbetar med säger ’Ja, vi måste öka produktiviteten, men vi ska göra det genom att förstå vad anställda vill ha på ett holistiskt sätt och att det inte enbart handlar om finansiella incitament, säger Brooke Weddle i podcasten.

Aaron De Smet instämmer:

– Det handlar också om arbetsscheman. Har jag möjlighet att styra min arbetstid? Under pandemin såg vi hur anställda ville ha möjlighet att sätta gränser och ha kontroll över sin arbetstid. I takt med att generativ AI tar över rutinmässiga arbetsuppgifter blir det kvarvarande arbetet för oss människor mer mänskligt. Människor vill bli behandlade som just människor. Därför blir det allt viktigare för arbetsgivare att säkerställa att AI-talanger – såväl som alla anställda – känner sig uppskattade och sedda av ledare och organisationen.

Risker med att inte lyssna på talangerna

Aaron De Smet, Senior Partner McKinsey.
Aaron De Smet, Senior Partner McKinsey.

Aaron De Smet påpekar att anställda som identifierar sig som skapare och flitiga användare av generativ AI är särskilt viktiga för arbetsgivare att värna om.

För att hålla dessa anställda produktiva och engagerade är det avgörande att lyssna på deras behov och önskemål. Annars står mycket på spel:

– Insatserna är enorma på två sätt. För det första har anställda en enorm potential att vara mer produktiva med användningen av generativ AI. När de är oengagerade sjunker deras produktivitet markant. Både genom att de arbetar mindre och genom att de arbetar färre timmar, men även kvaliteten på deras arbete sjunker i takt med att deras engagemang minskar, konstaterar han och fortsätter:

– För det andra kan de helt enkelt lämna företaget. Om de var bra på sitt jobb och verkligen bra på att använda generativ AI, har du förlorat mycket värdefull kompetens. Företaget måste då inte bara ersätta den talangen, utan om anledningarna till att de lämnade är systematiska i organisationen, finns det risk för ytterligare avhopp bland nyanställda.

Vad AI-talanger vill ha

 • Flexibilitet och autonomi: Möjlighet att arbeta flexibelt och styra över sin egen arbetstid.
 • Meningsfullt arbete: Arbetsuppgifter som känns betydelsefulla och utmanande.
 • Stödjande arbetsmiljö: Kollegor och ledare som stöttar och värderar deras arbete.
 • Hälsa och välbefinnande: Ett arbetsklimat som främjar fysisk och mental hälsa.

Tips för att attrahera och behålla AI-talanger

 • Skapa en hälsosam arbetsmiljö: Främja produktivitet och välbefinnande genom hållbara arbetsmetoder och fokus på hälsa och välmående.
 • Investera i ledarskap: Investera i ledare på alla nivåer och se varje medarbetare som en potentiell ledare. Detta skapar en stark och stödjande gemenskap, främjar hållbarhet och ökar produktiviteten både individuellt och som team.
 • Bredda AI-användningen: Uppmuntra fler medarbetare att använda AI-verktyg. Kompetensutveckla, upskilla och bredda tillgången till AI-baserade verktyg och användningsområden.
 • Plan för förändring: Hjälp medarbetarna att använda den tid som sparas av AI på ett produktivt sätt.

Källa: McKinsey

Funderar du på hur din verksamhet kan lyckas rekrytera och behålla talanger, specialister och ledare med förmåga att lära sig ny teknik och hänga med i de snabba förändringar som sker? Ada Digital erbjuder allt från agil och datadriven IT-rekrytering till konsulter som levererar och talangprogram som säkrar framtidskompetens. Vill du också ligga steget före i en snabbföränderling omvärld? Hör av dig så pratar vi mer!

Kontaka Ada Digital idag!

Rekommenderat för dig