Vi utbildar dig som rekryterar digitala kompetenser

Har ni svårt att rekrytera digital bristkompetens?

Vill ni lösa mer av dessa rekryteringar själva genom att lära er mer om attraktion, search och agil rekrytering? Då har vi utbildningarna för dig!

Att rekrytera digitala kompetenser skiljer sig radikalt från övrig rekrytering. Vi erbjuder därför flera utbildningar där ditt team utvecklar er kunskap inom området. Med fokus på attraktion, search och en agil rekryteringsprocess ökar du möjligheten att rekrytera bristkompetens inom IT och digital utveckling och programmering. För den modiga kunden finns även en strategisk utbildning i hur du säkrar din digitala kompetens i framtiden.