Är du också en Ada?

Då har vi jobb för dig!

När vi startade Ada Digital inspirerades vi av världens första programmerare – Ada Lovelace! Begåvad, motiverad, utmanande och med stor potential. Och precis det är vad vi som IT-rekryterare letar efter. Varje dag. Oberoende vilket IT-jobb det handlar om. Och vi har uppdragsgivare som också är intresserade av just dig. Så, letar du efter IT-jobb eller konsultuppdrag? Då är du kanske vår nästa Ada!

Ada Lovelace var en begåvad, motiverad och duktig matematiker. Ada kombinerade fantasi och vetenskap när hon på 1800-talet utforskade vad som idag kallas digitaliseringen. Det som skilde Ada åt från övriga samtida matematiker var att hon ifrågasatte grundläggande teorier. Hon var inte som alla andra vilket gjorde att hon nådde andra framgångar.

Vi rekryterar och hyr ut ”Ador”! En ”Ada” är en ”hen” som, liksom Ada Lovelace, har ett digitalt mindset som hjälper våra kunder att innovera och utveckla sin affär. En ”Ada” är, oavsett roll:

  • Nyfiken – du är modig och villig att utforska nya metoder, tekniker och möjligheter
  • Flexibel – du är agil och anpassar dig snabbt till förändringar i omvärlden
  • Snabblärd – du är begåvad och sätter dig lätt in i samt löser nya problem

Vi tänker om. Och gör tvärtom. Det gör en Ada också.

Ada Digital grundades ur frustrationen att rekryterare och konsultbolag ofta bara fokuserar på kandidater och konsulter som har lång IT-karriär. Inte alltför sällan stannar kravlistan på programspråk och ramverk. Man prioriterar ner, och ibland helt bort, motivation och personliga egenskaper eftersom det finns så få kandidater med rätt erfarenhet. Och för många var det närmast omöjligt att skapa sig en karriär inom IT.

Samtidigt skriker branschen efter förändringsbenägna, agila personer som förstår affären. Och många företag vill ha in fler kvinnor och ökad mångfald. Diversity in Tech och Women in Tech blir allt vanligare önskemål, samtidigt som det är mer utmanande än någonsin att skapa sig en IT-karriär p.g.a. förutfattade meningar hos många företag. Kanske är det så att man behöver vikta upp personliga egenskaper, motivation och begåvning för att hitta individer med samma potential som Ada Lovelace. För Ada Lovelace var inte lik någon annan matematiker och kunde därför se saker ur ett annat perspektiv. Mångfald bidrar ofta till det. Dynamik och nya perspektiv.

För det handlar inom att att kvinnor inte vill jobba inom IT. Det finns otaliga kvinnor som har exakt den kompetens och potential som är perfekt för det IT-jobb du önskar rekrytera till.

Så vill du ha en IT-karriär och är en Ada? Vill du jobba internt hos oss? Eller jobba inom IT hos våra kunder? Vi öppnar gärna dörrarna till en digital värld – det är många uppdragsgivare som väntar på dig! Kontakta oss idag!