VD-blogg: Vad krävs egentligen av en digital ledare idag?

Lästid: 3 minuter

VD-blogg: Konsten att rekrytera ledare med digital potential

Vad krävs av en digital ledare idag?

Den pågående digitaliseringen har påverkat ledarskapet väsentligt. Framför allt eftersom det idag är omöjligt att vara uppdaterad på allt, då omvärlden förändras i en hiskelig hög takt. En ledare av idag ska inte kunna allt. Men hen ska, enligt de senaste rönen, kunna påvisa digital mognad och potential. Men vad betyder det och hur mäter man det?

sara scheef vd ada digital

 Sara Scheef , VD Ada Digital

Kraven blir allt högre på dagens chefer och ledare. De ska kunna jobba strategiskt, operativt, externt, internt, vara affärsdrivande, demokratiska men tydliga, och klara av att arbeta i en traditionell- eller i en matrisorganisation. Allt för att kunna utveckla den digitala affären.

Det tar för lång tid att ha olika avdelningar som jobbar i egna silos. Hierarkier och långa beslutsvägar upp till högsta hönset är lika med döden för många organisationer. Kanske är det just här den största utmaningen som chef inom digital utveckling finns? En modern digital ledare behöver nämligen säga till alla specialister att ”tyvärr, du kan inte sitta själv på den här kompetensen, du måste dela den med alla andra för att vi snabbt ska kunna röra oss framåt”. Det funkar inte längre att alla beslut ska gå igenom en specialist eller en chef, det tar för lång tid.

Ett agilt ledarskap bygger på att du ska skapa förutsättningar för teamet, snarare än att bestämma själv. Teamen själva sköter processen mot målet. Och för att det ska fungera behöver alla i teamet vilja dela med sig av sin expertis.

Ledare som förstår affären och digitalt kundbeteende

I det nya digitala landskapet förväntar sig kunden snabb återkoppling, transparens och en wow-upplevelse i sin kundresa. Det kräver nya organisationer och digitala ledare som förstår affären och digitalt kundbeteende. Men framförallt behöver nya ledare få specialister att tänka utifrån kundnytta istället för vad som är möjligt att lösa rent tekniskt. Ett utifrån och in perspektiv.

Auktoritära ledare som tror sig kunna fatta beslut själva får utmaningar. Ledare som har en utstakad plan stöter också på patrull. Seriöst, hur mycket relevans har en ettårig projektplan när omvärlden förändras blixtsnabbt? Och vem bryr sig om att chefen har erfarenhet från ”hur man gjorde förr” när det som händer nu aldrig tidigare hänt?

Vid chefsrekrytering blir det därför centralt att titta på egenskaper som kommer vara avgörande för att hänga med och kunna utvecklas in i framtiden. Det finns idag forskning som visar hur man mäter en kandidats digitala mognad och potential – en tydlig indikation på hur de kommer att utvecklas och klara sig på framtidens snabbrörliga arbetsmarknad.

Nyfiken och snabblärd – förmågor som är avgörande

Resultaten visar att nyfikenhet, anpassningsförmåga och förmåga att snabbt lära nytt är avgörande för att kunna överleva och prestera bra. Många tror det enbart gäller vid rekrytering av specialister, men det stämmer lika bra vid chefsrekrytering.

Så… Hur stor digital potential har dina chefer och ledare internt? Hur säkerställer du att nyrekryterade ledare har digital mognad?

Det kan vi på Ada Digital hjälpa dig med. Vi har stor erfarenhet av att rekrytera ledare som ska driva digitaliseringen framåt. Med vår agila och datadrivna rekryteringsmetod mäter vi kandidatens digitala potential.

Det gör att vi rekryterar ledare som har rätt förutsättningar att vara agila (eftersom de är anpassningsbara), ta till sig teamets expertis, nya verktyg och teknik (eftersom de är nyfikna) och att de snabbt tar in vad som händer i omvärlden (eftersom de är snabblärda). Det går helt enkelt i linje med vad forskning och trenderna just nu visar för att lyckas med ett modernt ledarskap. Du kan således vara trygg med att vi som partner säkerställer att kandidaten har förutsättningar att lyckas framåt.

Behöver du också en ledare som vågar utmana status quo? På Ada Digital hjälper vi dig att rekrytera en ledare för framtiden som har vad som krävs för att driva er digitala förflyttning. Vi är specialiserade på att rekrytera ledare inom Tech, Data/Analytics, Digital Commerce och IT Security. Hör av dig om du vill veta mer!

Kontakta Ada Digital idag!

Rekommenderat för dig