Anders Moberg, VD på IUC Industrihubb gästar Unbiased Day 2024

Lästid: 1 minut

Unbiased Day: Möt Anders Moberg, VD på IUC Industrihubb

Kompetensutmaningar inom svensk industri – och hur vi löser dem

Svensk tillverkningsindustri står inför omfattande kompetensutmaningar, samtidigt som möjligheterna är enorma. Möt Anders Moberg, industriutvecklare och VD för IUC Industrihubb i Örebro, som på Unbiased Day 2024 delar med sig av insikter i svensk industris framtid och dess roll i ekonomin.

Anmäl dig här!

Med en mångsidig erfarenhet inom IT, teknik, förändringsledning, projektledning och strategiutveckling, har Anders de senaste åren fokuserat på regional industriutveckling. Särskilt genom sitt arbete på Business Region Örebro där han varit drivande i att skapa en industriellt ledd organisation skräddarsydd för regionens behov.

I sin roll som VD och industriutvecklare på IUC Industrihubb i Örebro, leder Anders en icke-vinstdrivande organisation dedikerad till att hjälpa lokala industriföretag att anpassa sig till snabba förändringar och bibehålla konkurrenskraften över tid.

Som inbjuden talare på Unbiased Day 2024 kommer Anders att erbjuda sin unika insikt i hur vi kan tackla bristen på kvalificerad arbetskraft, öka industrins attraktionskraft och positionera svensk tillverkningssektor som en framtidssäker bransch. Boka din plats idag för att inte missa denna möjlighet!

Effekterna av en internationellt konkurrenskraftig industri sträcker sig långt utanför industrins egna gränser.

Anders Moberg

4 snabba frågor till Anders Moberg inför Unbiased Day 2024

 1. Varför är det essentiellt att chefer och HR-specialister förstår industrins betydelse för ekonomin?
  – Industrin är en kraftfull drivkraft i det svenska ekonomin. Varje industrijobb skapar ytterligare sysselsättning i andra sektorer. Och det är inte bara de stora välkända företagen som är viktiga. Mindre leverantörer spelar också en central roll. Genom att stödja och förbättra industrin bidrar vi till en starkare nationell ekonomi.
 2. Vilka är de största hindren för svensk basindustris framgång?
  – När vi besöker företag runtom i Örebro län, hör vi konstant att det finns ett skriande behov av arbetskraft inom industrin. Många företag fokuserar på att effektivisera och automatisera, men det råder också en brist på arbetare på alla nivåer inom hela industrisektorn. Detta utgör en utmaning för både stora och små företag och kräver innovativa lösningar.
 3. Hur ser kompetensgapet ut idag i svensk industri och vad är dess största utmaningar?
  – De flesta känner till bristen på ingenjörer, men det finns även ett stort behov av produktionspersonal. Mindre företag tenderar att fokusera på mångsidighet och motståndskraft i sin personalstruktur, vilket är en positiv trend. Trots detta kvarstår en omfattande brist på arbetskraft inom industrin, en utmaning som kräver kreativitet och nytänkande för att övervinnas.
 4. Vad hoppas du åhörarna ska bära med sig från din föreläsning?
  – Att svensk industri, speciellt i Örebro län, faktiskt går starkt. Industrin är en katalysator för tillväxt inom andra sektorer men dess potential begränsas av en bristande rekryteringsbas. Det är viktigt att förstå industrins roll och dess behov för att vi tillsammans ska kunna säkra dess och hela samhällets framtida framgång.
Unbiased Day 2024: Anmäl dig till årets trend- och rekryteringsevent för dig som chef eller HR-specialist från TNG och Ada Digital!

Unbiased Day 2024: Årets rekryteringsevent för chefer och HR

Häng med på årets spaningar och framtidssäkra ditt utvecklings- och IT-team på vårt trend- och rekryteringsevent för chefer och HR!

Under en fullmatad förmiddag undersöker vi tillsammans med spännande talare, vad coexistence – samverkan mellan människa och teknik – betyder för AI-utveckling, industri 5.0 och framtidens rekrytering. Och hur det redan påverkar din verksamhet.

Anmäl dig idag!

Rekommenderat för dig