Trendspaning: Superjobs som skapas av digital utveckling

Lästid: 3 minuter

Trendspaning: Superjobs som skapas av digital utveckling

”Future of Work” är redan här

Något som inte längre ligger i framtiden är Future of Work. Det finns här och nu, tack vare senaste årets snabba digitalisering. Och med den snabba utvecklingen ser vi även nya jobb, så kallade superjobs, med kompetenser de flesta av oss inte kände till för några år sedan. Jobb där future fit spelar stor roll för framgångsrika medarbetare och företag.

Vad är superjobs?

Superjobs är nya yrken som skapas av digitaliseringen och den digitala transformationen. Med andra ord: jobb som kombinerar människans och maskinens styrkor. Ibland kallas de även oformade jobb, då rollerna, tekniken och problemställningarna ännu inte finns.

robot och människa jobbar tillsammans future fit

Vad många inte vet är att superjobben redan finns. Dessa tjänster ska ta oss igenom den pågående Algorithmic Age-perioden, med arbetsuppgifter ingen ännu riktigt vet vad de innebär, just för att tekniken är under konstant utveckling. Det handlar om jobb som har en tydlig koppling mellan teknik och människa. Människan bidrar med så kallade soft skills och tar vara på AI-algoritmer samt data som tekniken skapar. Vi har länge jobbat med data, men nu ligger fokus istället på hur man gör det på bästa sätt för att kunna möta utvecklingen.

Robotar kommer bli mer vanligt i många typer av arbeten, och här ligger redan vissa i framkant. Rekryteringsföretaget SixAI i Israel planerar att hyra ut robotar som kollegor till personer som arbetar med nya superjobben. Ett exempel på superjobb skulle kunna vara en logistiker som utöver att vara expert på att hantera logistik vid skeppning, även behöver lära sig robotteknik och AI-programmering. Troligtvis ser vi här en robot som närmsta kollega.

Förutspår re-skilling redan nästa år

Redan idag är AI, Internet of things och automatiseringsverktyg en stor del av vår vardag. Och nästa år förutspår World Economic Form att 54 procent av all personal kommer behöva re-skilling och fortbildning för att klara av den tekniska utveckling vi lever med.

Rapport Deloitte

Det kommer dessvärre inte att räcka, om vi lyssnar till Deloitte och deras Global Human Capital Trend rapport. Enligt dem är re-skilling redan passé i och med att den tekniska utvecklingen går så fort. Istället pratar man om att släppa lös hela arbetskraftens potential för att vi inte ska stanna i utvecklingen.

Flera anser att det behövs en global upskilling revolution på alla företag för att vi ska kunna bibehålla dagens produktivitet, samtidigt som man ska klara av att hitta medarbetare med potential till framtidsjobben.

Ge frihet till anställda och driv företaget framåt

Det företag behöver göra är att ta vara på olikheter och intressen hos alla anställda för att frigöra deras potential. Och det har många redan börjat med. På ett superjobb ska anställda ges frihet att utbilda sig på egen hand för att samtidigt lösa affärsproblem så att organisationen växer.

I det stora hela handlar det om att vara en del i ett självstyrande team, vars samlade potential matchar företagens framtida behov. Det skapar engagemang, lojalitet och ökar inkluderingen. Nya perspektiv tas tillvara på och driver företaget framåt. Ofta finns ett agilt tänk med bakgrunden. Det kanske låter som en utopi, men enligt många trendspanare är vi redan där.

Amazon är ett exempel på ett företag som redan börjat med detta. De behöver utbilda sina kunder så att de kan använda deras teknik framåt. Faktum är att de redan innan 2025 planerar att utbilda hela 29 miljoner personer till vissa tekniska jobb där efterfrågan är som störst. Inga formella krav krävs för detta, utöver intresse och begåvning.

manniska-robot-superjobs-future-fit

Future fit: medarbetare med framtidspotential

Future fit är med andra ord entrébiljetten, vilket öppnar upp för minoriteter, dolda talanger och oslipade diamanter. Medarbetare med framtidspotential som kan mätas och analyseras med egenskaper att snabbt ställa om och lära nytt. Att ha rätt potential handlar inte längre om att vara ung, utan minst lika mycket om att vara en erfaren medarbetare. Med rätt mindset, förmåga att ställa om och vara flexibel kommer man långt. Vissa pratar om att Future of Work äntligen kommer att demokratisera talanganskaffningen.

Trenden ”Superjobs” är en av nio trender som presenterades på TNG och Ada Digitals Unbiased Day där vi djupdök i det allra senaste inom fördomsfri rekrytering. Att rekrytera för mångfald oavsett kön, bakgrund, etnicitet, ålder eller språk gör vi på Ada Digital varje dag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig hyra eller rekrytera medarbetare för naturlig mångfald i din organisation? Hör av dig nedan!

Jag vill höra mer!

Rekommenderat för dig