Rollerna inom AI som du borde ha koll på

Lästid: 2 minuter

Framtidens jobb inom AI

AI-rollerna som du borde ha koll på!

Artificiell Intelligens, AI, blir allt snabbare en affärskritisk faktor som kommer att förändra många branscher. Många roller kommer att kräva en viss användning av AI framöver, vilket skapar enorma möjligheter för de som redan är AI-kunniga. Men vilka nyckelroller och egenskaper blir betydande för den automatiserade framtiden?

Pandemin har drivit på utvecklingen av AI-relaterade tjänster inom bland annat vårdsektorn, utbildningssektorn och försäkringsbranschen. För att få en känsla av vilka roller som kommer att växa de närmsta åren har ett antal AI-experter fått frågan vilka roller de tror blir viktiga ur ett AI-perspektiv framöver. CIO har listat de nio framtidsjobben som kommer att vara betydande för ett framtidssäkrat A-team.

Framtidsjobben inom AI👇🏽

💻Dataforskare

Dataforskare kommer idag från en mer teknisk bakgrund än tidigare. Rollen är även mer omfattande och inkluderar idag betydligt mer ingenjörs- och affärskunskaper. Dessa färdigheter används till att förbättra analyskapaciteten i hela organisationen. Dataforskare vet vilken data och vilka algoritmer som ska bli använda för att få de bästa resultaten. De arbetar med dataingenjörer och mjukvaruutvecklare för att omvandla detta kunnande till fungerande applikationer.

💻 AI-dataingenjör

Både AI och ML är beroende av data. Alla företag som hanterar enorma mängder data och vill utföra avancerade analyser av sin data kommer behöva en AI-dataingenjör framöver.

💻 AI-chef

Det finns ett antal olika benämningar för ledarroller in om artificiell intelligens. Oavsett titel så är det viktigt att förstå hur teknologin påverkar verksamheten och hur den utvecklar företagets artificiell intelligens-strategi. Det är också viktigt att kunna förklara det för berörda parter såväl internt som externt. AI-ledare behöver samarbeta med CIO:n för att kunna implementera strategier på ett bra sätt och för att möta verksamhetens behov. En rekommendation är att fokusera på områden där AI och ML kan ge en kraftig förbättring av affärsvärdet och fokusera på affärsmålen före tekniken.

💻 AI-etikansvarig

Att vara etikansvarig inom artificiell intelligens innebär att man kan behöva bli samordnad med ett antal intressenter utöver teknikteamet, till exempelvis myndigheter, juridiska team och ideella organisationer. För att vara etikansvarig över AI är även teknikförståelse viktigt med en humanistisk bakgrund såsom psykologi, sociologi eller filosofi. Eftersom denna roll innebär ett etiskt ansvarstagande är det viktigt att det finns en förståelse angående alla som blir påverkade av tekniken samt deras behov och värderingar.

💻 AI-arkitekt

AI-arkitekter är även kända som ML-ingenjörer. De ser över storskaliga artificiell intelligens-projekt. De IT-arkitekter som har skaffat sig AI- och ML-kunskaper är bra kandidater för rollen som AI-arkitekt. I framtiden kommer även denna roll behövas hos allt fler företag i samband med att de börjar bygga sin egen artificiell intelligens-infrastruktur.

💻 AI-företagsanalytiker

För att nyttja värdet av modeller inom artificiell intelligens behöver datavetare jobba ihop med affärsanalytiker. En AI-företagsanalytiker behöver ha en stor förståelse för företagets affärsmodell och processer som de ska utveckla artificiell intelligens-lösningar för. Att hitta personer som kan ta en affärsorienterad artificiell intelligens-roll är däremot en utmaning.

💻 Medborgardataforskare

Medborgardataforskare är en person som kan utföra relaterade uppgifter inom artificiell intelligens då de verktyg som behövs för att få fram avancerad analys, ML och AI, blir allt enklare att använda. I takt med att artificiell intelligens blir mer lätthanterligt så kommer det inte att vara en egen roll utan snarare en del av olika arbetsbeskrivningar.

Din roll i AI-världenFramtidsjobben inom AI

Det dyker kontinuerligt upp nya jobb för att tillgodose behoven hos företag när det gäller artificiell intelligens. Vissa av de jobben existerar inte riktigt ännu och flera kommer inte att ha en typisk väg för karriärsutvecklingen. Det man kan konstatera är att det kommer finnas ett uppdämt behov och stor efterfrågan på personer med kompetens inom artificiell intelligens. Genom att ligga i framkant, vara nyfiken och se din yrkesroll som formbar kan det kanske vara just du som blir en del av framtidens AI-team?

Lediga jobb

Rekommenderat för dig