Reskilling – ett måste när digital kompetens blir färskvara Hero

Lästid: 3 minuter

Reskilling – ett måste när digital kompetens blir färskvara

Mer än ett buzzword

Hur kan du säkerställa att din verksamhet inte stannar av i takt med att allt fler yrkesroller blir komplexa? Svaret heter reskilling och är lösningen på kompetensbrist när digitalisering, automatisering och artificiell intelligens ställer nya krav på arbetsgivare. Men hur gör du och vad är bra att tänka på? 

Arbetsmarknaden står inför ett epokgörande skifte. Enligt en rapport från McKinsey Global Institute kommer 375 miljoner – eller runt 14 procent – av alla världens yrkesverksamma att behöva byta yrkeskategori innan 2030. Och enligt en annan undersökning, från Unionen, har bara fyra av tio svenska företag tillräcklig digital kompetens för att behålla sin nuvarande konkurrenskraft de kommande 3–5 åren.

Samtidigt ligger Sverige i världstoppen när det gäller digitalisering och teknisk innovation. För att kunna försvara den positionen måste företagen prioritera de anställdas kompetensutveckling, menar Martin Linder på Unionen:

– Det livslånga lärandet är en nödvändighet. Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras.

Men trots det skriande behovet av digital kompetens är det få företag som främjar de anställdas utveckling. I Unionens undersökning framkom att endast vart femte företag prioriterar de anställdas möjlighet till kompetensutveckling och kreativitet.

Vi måste tänka nytt kring kompetens

Även på global nivå finns en oro bland arbetsgivare att man inte är tillräckligt rustad för framtiden. Enligt rapporten från McKinsey Global Institute tror 62 procent bland chefer att de kommer behöva omskola eller ersätta mer än en fjärdedel av sin arbetsstyrka innan 2023. Detta som en följd av framstegen inom automatisering och digitalisering. Samtidigt tycks det generellt finnas en insikt bland ledare världen över att nyrekrytering inte kan vara den enda lösningen. Så få som 7 procent anser att kompetensbristen kan lösas enbart genom att rekrytera nya talanger.

Businesses will be on the front lines of the workplace as it changes. This will require them to both retool their business processes and reevaluate their talent strategies and workforce needs, carefully considering which individuals are needed.

– McKinsey Global Institute

För att skapa en hållbar arbetsmarknad är möjligheter till vidareutbildning helt klart en viktig grundsten. Men för att verkligen klara framtidens kompetensförsörjning bör sådana insatser gå hand i hand med att vi redan från början anställer rätt personer. Det vill säga personer som har potential att ständigt växa, utveckla och lära sig nya saker – snarare än personer som har ”rätt” utbildning, fem års erfarenhet eller känner rätt personer.

Så hur kan du som rekryterande chef lyckas hitta den typen av kandidater?

Så här jobbar vi med reskilling

När vi grundade Ada Digital var det i ren frustration över att så få människor i IT-branschen öppnar upp för den ofta outforskade potential som bor i varje människa. Ofta fokuserar arbetsgivare och rekryterare bara på de kandidater som har lång erfarenhet från de tuffaste tech-bolagen. Samtidigt som talanger med potential och specialister med annorlunda bakgrund som kan tillföra värde väljs bort då de inte finns i någons nätverk. Men den här trenden går att motverka. Om man vill. Och vågar.

Reskilling är ett utmärkt sätt att öppna upp för kandidater med hög potential från närliggande branscher och yrkesområden, genom att tillföra kandidaten ny kunskap inom den specifika rollen. Detta är optimalt när du som kund ser ett långsiktigt kompetensbehov som är svårt att mätta via traditionell rekrytering. Exempelvis har vi med vår datadrivna urvalsmetod via programmet Java4Women snabbutbildat kvinnliga javautvecklare. Fastighetsservice4women är ett annat exempel på ett lärlingsprogram som vi genomfört tillsammans med Arbetsförmedlingen och HSB, där syftet var att få in fler kvinnor i fastighetsbranschen.
Den senaste i raden av satsningar vi har gjort går under namnet Diversity4Tech. Ett helt ny typ av talangprogram där vi på Ada Digital utmanar branschen med ett tydligt mångfaldstänk i urvalet av deltagare. Här är inte utbildningsbakgrund det viktigaste. Istället lägger vi stort vikt vid den sökandes potential och motivation för jobbet. 

Försäkringsbolaget och banken Skandia är först ut att hitta IT-talanger via Diversity4Tech med start i februari 2023. Här kommer 12 IT-talanger att få starta karriären som .Net-utvecklare. Läs mer här!

Läs mer och sök till Diversity4Tech på Skandia!

Rekommenderat för dig