Rekrytera framtidens chefer inom IT - hög tid att utmana traditionella chefen inom Tech

Lästid: 3 minuter

VD-blogg: Hög tid att utmana traditionella chefen inom IT

Personliga egenskaper allt viktigare

Hur teknisk måste en chef inom IT egentligen vara? Vid en titt på dagens kravprofiler är det lätt att känna håglöshet. För att kvalificera sig ska man ha teknisk bakgrund, gärna jobbat som utvecklare och ha erfarenhet av agilt arbete, helst på en start-up. Konsekvensen blir att många duktiga chefer – särskilt kvinnor – blir exkluderade från den bransch där morgondagens alla möjligheter finns. Och att techbolag därmed går miste om värdefull kompetens.

sara scheef vd ada digital

Det är ingen hemlighet att utvecklingsavdelningen är central för affären, då det är där nya lösningar som möter kundens behov tas fram. På utvecklingsavdelningen jobbar mestadels utvecklare och andra IT-specialister men också UX-designers, produktägare och specialister inom data.

Majoriteten av dessa är oftast män. Kanske återfinns någon kvinna i roller inom UX eller andra mindre tekniska roller. Men de flesta som rekryteras in på techbolag har en teknisk utbildning. Och tyvärr lyser kvinnorna med sin frånvaro på många av dessa utbildningar. Något som i förlängningen innebär att även urvalet för chefsposterna består mestadels av män. Samtidigt som vi vet att män ofta rekryterar andra män.

Med andra ord är det – än idag – mycket snack men lite verkstad när det kommer till ”Women in Tech”. Trots mängder av forskning som visar att mångfald och heterogena ledningsgrupper medför att man ser saker ur olika perspektiv, vilket gynnar innovationstakten och lönsamheten i företaget.

Personliga egenskaper ofta viktigare än IT-kompetens

Med tanke på hur moderna och framåtlutade techbolagen är i övrigt är det chockerande hur gammaldags de är vad gäller datadriven rekrytering där objektivitet och kompetens står i fokus. Och då menar jag inte att kompetens är lika med teknikkunskaper.

Jag menar att kompetens är en kombination av erfarenhet, motivation, personlighet och begåvning. Vad gäller chefer är det snarare viktigt att rekrytera en person som har erfarenhet av ledarskap och som besitter personliga egenskaper som efterfrågas i en ledarposition.

Bara för att man inte har jobbat med Scrum eller stand-ups betyder det inte att man inte kan ha ”agila” egenskaper i sin personlighet. Eftersom omvärlden förändras i en rasande snabb takt behöver chefer inom tech dessutom vara flexibla, nyfikna, öppna för förändringar och snabblärda. Och liksom de flesta andra ledare behöver de kunna arbeta utifrån fakta och insikter, snarare än magkänsla.

I modern tid kallar vi allt detta att vara agil och datadriven. Men det är ingen nyhet egentligen. Det är bara det att vi har klätt in kompetensen i en het terminologi som snarare exkluderar än inkluderar topptalanger. Särskilt kvinnliga sådana.

Rekrytera framtidens chefer inom IT och digital utveckling

Rekrytera morgondagens chefer inom IT och digital utveckling

Vad är det man söker i en ledare som ska ha erfarenhet från utvecklingsteamet? Särskilt i en tid då man vill skapa självstyrande team och skjuta ner så mycket beslut som möjligt i teamen. Är det att man kommer koda själv som chef? Knappast. Är det att man kommer fatta tekniska beslut? Sällan.

En legitim fråga är då: vad är egentligen ledarens roll? Och varför tar tech-branschen inte till vara på alla duktiga ledare som finns i andra branscher?

Enligt mig är ledarens roll idag främst att skapa engagemang i organisationen, kommunicera företagets vision och skapa förutsättningar att nå affärsmässiga mål. Trots det är min erfarenhet att tech-branschen främst lägger fokus på att man ska ha jobbat i en agil och datadriven tech-organisation med en digital produkt. Risken med sådana krav är att man exkluderar så många kvinnor med rätt kompetens för chefsrollen.

Och med tanke på att techbolagen är framtidens arbetsmarknad så känns det mer angeläget än någonsin att inte bygga in strukturer som återupprepar historien – att män sitter på ledarpositionerna och kvinnorna bredvid, i typiska kvinnoroller.

På Ada Digital har vi ett affärsområde som jobbar exklusivt med Digital Management och chefsrekrytering. Där hjälper vi dig som kund att rekrytera in digitala ledare som kan följa med in i framtiden. En Ada-chef har digital potential – det vill säga det är en person som är förändringsbenägen, flexibel, snabblärd, nyfiken och duktig på att utveckla såväl individer som affär.

Läs mer om Digital Management här

Rekommenderat för dig