Vad utmärker en digital chef 2023? Ada Digital reder ut.

Lästid: 3 minuter

Old school vs modern chef inom IT

Vad utmärker en digital ledare?

Hej Tech-chef! Är du en transformativ ledare eller räknar du dig som mer old school? När vi talar om modernt ledarskap inom IT och digital utveckling läggs idag stor vikt vid ledarskapspotential, digitalt mindset och digital mognad . Men vad utmärker egentligen en digital chef 2023?

Vi lever i en snabbföränderlig värld som ständigt ställer nya krav på ledarskapet – inte minst inom Tech och digital utveckling där förändringstakten med största sannolikhet sker allra snabbast.

Sara Scheef, VD Ada Digital, om vad som utmärker en digital chef 2023.

–  Jag skulle säga att det krävs ännu mer av dagens digitala ledare än vad det gjorde för bara några år sedan. Idag talar vi om att hitta digitala förändringsledare. Personer som både har fokus på affären, kundresan och kan hänga med in i framtiden. Men som också har rätt personliga egenskaper för att skapa framgångsrika team, konstaterar Sara Scheef, VD på Ada Digital, som är specialiserade på att rekrytera chefer och hyra ut konsulter inom Tech, Data & Analytics, Digital Commerce och IT-säkerhet.

Vad kännetecknar modernt ledarskap inom IT?

Vad skiljer då ett mer traditionellt chefskap mot nya tidens ledare?
Tittar vi i backspegeln så beskrivs ofta chefer som personer som pekar med hela handen. Ger order, detaljstyr och kontrollerar. Chefen hade en mer auktoritär ställning och därtill stor teknisk kompetens inom sitt område och bransch.

Idag ska en digital chef skapa affärsnytta, driva digitaliseringsresan och vara öppen för utveckling och innovation. Något som kväver nyfikenhet, att snabbt kunna lära sig och sätta sig in i nya saker och en öppenhet för ständiga förändringar.

Samtidigt innefattar det moderna ledarskapet stort fokus på medarbetaren och gruppen. Till exempel chefens förmåga att bygga välmående team utifrån ett inkluderande ledarskap. Med psykologisk trygghet som ledord.

Många talar också om vikten av en coachande ledarstil som gör att medarbetarna utvecklar sig och växer på jobbet.

Andra beskriver den moderna chefen som en enabler. En möjliggörare för teamet som röjer hinder på vägen för att skapa arbetsro.

Våga utmana för att hitta en digital chef

Våga utmana vid rekrytering av din nästa digitala chef.

Nyckeln för att hitta nya generationens chefer inom IT och Tech handlar, enligt Sara Scheef, om att våga utmana. Både gamla föreställningar kring vad som kännetecknar en bra chef. Men också vilka egenskaper och kompetenser som den aktuella tjänsten kräver. Det gäller att bredda perspektiven, tänka större. För att få in en bredare och mer intressant mångfald av chefskandidater, till exempel fler kvinnor, som på många arbetsplatser lyser med sin frånvaro.

– Jag menar att kompetens är en kombination av erfarenhet, motivation, personlighet och begåvning. Vad gäller chefer är det snarare viktigt att rekrytera en person som har erfarenhet av ledarskap och som besitter rätt personliga egenskaper. Snarare än att i första hand efterfråga specifik kunskap om tekniken eller branschen, säger Sara Scheef.

VD-blogg: Hög tid att utmana traditionella chefen inom IT

Ledarskapet viktigt inom Employer Branding

Att lyckas rekrytera chefer med rätta ledaregenskaper är dessutom viktigt ur ett Employer Branding-perspektiv för att attrahera och behålla specialister över tid.

Det visar Ada Digitals senaste kandidatundersökning som summeras i rapporten Re:think Re:do. Här hamnar en bra chef i topp när IT-specialister rankar vad som är mest avgörande i valet av ny arbetsgivare. Det svarar hela 75 %.

– Ett företag som satsar på sina ledare och chefer har mycket att vinna. Forskning visar tydligt att team som styrs av en bra inkluderande ledare, skapar bättre resultat än andra, säger Sara Scheef.

Hitta din nästa digitala chef med oss på Ada Digital! Vi hjälper dig att identifiera kandidater med rätt ledarskapsegenskaper och digitala mindset för att lyckas inom ditt företag. Hör av dig redan idag så berättar vi mer!

Rekrytera digitala chefer via Ada Digital

Rekommenderat för dig