Viktigt att identifiera motivation vid rekrytering inom IT och Tech

Därför är motivation viktigt inom IT och Tech

Motivation kan kännas som något luddigt och ogreppbart att få fram hos en sökande. Men faktum är att det går att identifiera motivation på olika sätt idag. Så här gör vi på Ada Digital!

IT- och Tech-världen är snabbföränderlig och det gäller att hitta medarbetare som går igång på att ständigt utvecklas och ta in ny kunskap. Medarbetare som är flexibla, nyfikna, snabblärda och i grund och botten har rätt motivation för jobbet och arbetsuppgifterna.

Vi på Ada Digital jobbar utifrån en agil och kompetensbaserad rekryteringsmetodik och vi identifierar motivation dels genom att ställa rätt typ av kompetensbaserade frågor vid intervjutillfället. Men också genom att be kandidaterna genomföra ett motivationstest.

Vad är motivation?

Vi på Ada Digital ser motivation som en viktig beståndsdel för att identifiera en kandidats potential för ett jobb.