VUCA är en förkortning som beskriver den snabbföränderliga och oförutsägbara värld vi idag lever i.

Lästid: 3 minuter

Är VUCA viktigt vid rekrytering av digitala ledare?

Svaret är ja! VUCA-ledare behövs överallt

Världen förändras, och kraven på chefer som leder den digitala transformationen ökar. Den moderna ledaren behöver inspirera och engagera, samtidigt som hen måste ta hänsyn till en instabil och snabbföränderlig omvärld eller en VUCA-värld som det ibland kallas. Men hur mycket hänsyn ska man ta till VUCA när det är dags att rekrytera en ny chef? Är det viktigt överhuvudtaget?

Som svar på frågan ovan så säger vi ja direkt. VUCA-världen påverkar oss varje dag. Sociala medier, klimatförändringar, globalisering, smartphones och terrorhot. Inte minst lärde vi oss under pandemin att förändringar kan komma snabbt, och vara helt omöjliga att förutse. Och det är just därför det är viktigt i rekryteringssammanhang. Rätt ledare skapar nämligen psykologisk trygghet i ett team. Vilket i sin tur innebär att alla vågar bidra med nya idéer och tankar. Begreppet toppar numera Googles lista för hur de skapar mest effektiva och innovativa team.

Allt som händer ute i omvärlden påverkar inte bara vårt privatliv, utan också arbetslivet. Och det enda vi vet är att förändring är konstant. Det i sin tur kräver ett modernt ledarskap där traditionella ledarskapsmetoder inte längre fungerar. Därför är det hög tid för företag att börja rekrytera moderna ledare: en chef med kapacitet att agera rätt i en VUCA-värld.

VUCA – det står förkortningen för

VUCA är en förkortning som beskriver den snabbföränderliga och oförutsägbara värld vi idag lever i. Begreppet började användas under 70-talet, och när terrorattackerna den 11 september ägde rum etablerades det allt mer. Idag kopplas det allt mer mot HR-sektorn och ledarskap.

Bokstäverna VUCA beskriver:

 • Volatile – instabilitet som uppstår vid snabb förändring
 • Uncertain – en framtid som är osäker och omöjlig att förutse
 • Complex – många olika krafter som är i rörelse utan tydlig kedja av orsak och verkan
 • Ambiguous – otydlighet och förvirring gör att allt kan ha en skiftande innebörd

Modernt ledarskap i VUCA-världen

Hur påverkar VUCA synen på ledarskap?

I boken Leaders Make the Future från 2009 anpassar Bob Johansen på tankesmedjan Institute for the Future VUCA för arbetslivet. Här tar han upp begreppet för att reflektera kring hur de turbulenta och oförutsägbara förändringskrafterna påverkar organisationer. Han betonar att det krävs färdigheter, tillvägagångssätt och beteenden för att leda i en värld präglad av de fyra VUCA-faktorerna.

Enligt Johansen innebär VUCA en uppsättning utmaningar som enskilda team, personer, chefer och organisationer i berörda branscher måste möta. Det kan vara krävande, men när alla kombineras kan situationen bli överväldigande.

Men med rätt ledarskap, som förstår alla aspekter som sker i omvärlden, skapas trygghet och tillit.  I själva verket kan ledarna till och med använda VUCA till sin fördel! Och detta stämmer speciellt bra in på chefer och ledare som arbetar med digital utveckling och IT. Här är förändringen konstant och ett strategiskt beslut kan ändras över en dag. Det kräver moderna och agila ledare som snabbt kan motivera och stötta sina medarbetare. En VUCA-ledare helt enkelt.

Kraven på chefer som leder den digitala transformationen ökar samtidigt som hen måste ta hänsyn till en rådande VUCA-värld.

 

Förmågor en VUCA-ledare bör ha

I Johansens bok lyfter han upp 9 förmågor som är extra betydelsefulla för ett modernt ledarskap. Några av dem nämner vi nedan.

 1. Acceptera och omfamna förändring, inte motarbeta den.
 2. Skapa starka och tilltalande mål för teamet och utveckla en tydlig och gemensam framtidsvision. Granska och utvärdera resultat och prestation löpande. Men kontrollera inte medarbetarna.
 3. Lyssna noga på företagets kunder för att ta reda på vad de behöver och håll dig uppdaterad med branschnyheter.
 4. Kunna förutse möjliga framtida hot och ta fram åtgärder.
 5. Kommunicera tydligt med sina anställda, eftersom rätt kommunikation i komplexa situationer hjälper teamet att förstå organisationens riktning.
 6. Anställa människor som trivs och drivs av VUCA-miljöer. Utveckla teamet och främja samarbetet eftersom de då arbetar mer effektivt. Det bidrar till att medarbetare blir mer flexibla och anpassningsbara.
 7. Uppmuntra teamet att tänka och arbeta utanför sina vanliga arbetsområden, korsfunktionella teams helt enkelt. Det ökar medarbetarnas kunskaper och erfarenhet vilket stärker teamets flexibilitet.
 8. Uppmuntra medarbetare i teamet att debattera och vara oeniga om saker. Du som chef behöver kunna omfamna en idékultur där man uppmuntrar till innovation, och där inga idéer är fel. Det skapar psykologisk trygghet som vi tidigare nämnt.
 9. Tydligt visa uppskattning och belöna teammedlemmar som visar på förståelse, tydlighet och anpassningsförmåga.

Så hur lyckas man hitta ledare med dessa egenskaper för att bygga psykologisk trygghet i teamet och hos sina medarbetare? På Ada Digital är vi specialister på chefsrekrytering inom IT, tech och digital utveckling. Vi rekryterar och kvalitetssäkrar chefer med hjälp av skräddarsydda tester framtagna för att mäta digital potential hos kandidaten. Detta gör att vi också får fram ett datadrivet objektiv och jämförbart urval.

Kontakta Ada Digital!

Rekommenderat för dig