Adele Goldberg är Månadens Ada.

Lästid: 3 minuter

Månadens Ada: Adele Goldberg

Amerikanskan bakom Smalltalk

För ”Månadens Ada” Adele Goldberg har målet alltid varit att göra data och teknik användbart för alla. Och hon har minst sagt lyckats. Amerikanskan är inte bara en av pionjärerna bakom programmeringsspråket Smalltalk. Hon är även en inspirationskälla till Apples första dator.

Trots att Adele Goldberg var född som den mer tillbakadragna i ett tvillingssysterpar i Cleveland, Ohio, kom hon att oblygt ruska om datavetenskapen.

Meritlistan inkluderar en kandidatexamen inom matematik från University of Michigan och en masterexamen inom informationsvetenskap från University of Chicago. Hon har även hunnit med att forskningsassistera vid Stanford University. Vi hittar hennes namn länkat till enorma företag som IBM och Xerox PARC, idag endast kallat PARC (Palo Alto Research Center).

Adele Goldberg ägnade även mycket tid åt resor ut i världen som ung. Något som tagit henne till Europa såväl som till Brasilien där hon undervisade och fick inblick i dåtidens arbete att utveckla AI. Rolig kuriosa är också att Goldberg även var och gästföreläste i Sverige under 70-talet.

Programmering: En huvudfråga

Att Adele Goldberg var något av en globetrotter, syns också i hennes arbete. Med sin kunskap i matematik och datorkunskap var hennes mål, eller snarare passion, att utveckla mjukvara som underlättar skapandet inom data.

Alltså, precis som Goldberg själv förflyttat sig i världen, skulle datastrukturer skapas och spridas från en punkt till en annan. Oavsett avstånd och innehåll.

Ur detta uppstod programmeringsspråket Smalltalk. Tillsammans med kollegor utvecklades Goldberg ett objektorienterat programspråk, designat för det mänskliga ögat. Med studenters lärande i åtanke tog de fram programmeringsspråket med syfte att det skulle vara lätt att interagera med, och underlätta för studenten att bemästra.

Steve Jobs inspirerades av Smalltalk

Mest känd är Smalltalk-80, den mest färdigställda varianten av programmeringsspråket. Många modeller fanns dessförinnan, för Goldberg och kollegorna hade anammat en trial and error-attityd från kontoret på Xerox PARC, där de fick fria tyglar att utveckla egna idéer.

Smalltalk fick inget större genomslag jämfört med andra programmeringsspråk, men det var med och lade grunden för hur datorns innehåll kom att utformas. Ikoner, gränssnitt och användarvänlighet i allmänhet fick nya former. Och sannerligen påverkade det efterträdare.  Bland annat ska Apples team med Steve Jobs i spetsen besökt PARC 1973 och fått ta del av Adele´s research. Många menar att det grundläggande användargränssnittet för Macintoshs operativsystem på Apples dator inte skulle haft sitt nuvarande utseende utan inspirationen från Adele och hennes kollegor.

En oanad positiv utveckling i ett osäkert USA

Adele Goldberg.

Adele var även involverad i att sprida datavetenskapen in i klassrummen, speciellt med fokus på de kvinnliga studenterna. Att hon själv fick ta en masterexamen i datavetenskap var inte så självklart får början, eftersom hon var kvinna. Männen blev inkallade i armén under 60-talet, som en säkerhetsåtgärd. Detta eftersom USA inte skulle stå oförberedda om ett tredje världskrig knackade på dörren.

Mitt i denna turbulens av osäkerheter fann Adele, precis som många andra kvinnor, en otrolig möjlighet. För utvecklandet av teknologin kunde inte avstanna. Landet behövde forskare som banade nya vägar för vad man kan åstadkomma med hjälp av teknologin. Så som en sista utväg fanns det inget annat att göra än att värva kvinnorna till de poster som de frånvarande männen egentligen ansågs passa bäst till.

Inte bara Smalltalk

Även om Smalltalk, speciellt version 80, länkas starkast till Adele Goldbergs bedrifter är det inte på något sätt begränsat till det. Hon kom även att utveckla flera pedagogiska verktyg så att lärosätenas elever själva kunde lära sig programmering och att bygga vidare på det som vi idag anser vara internet.

Adele Goldberg var också ordförande för Association for Computing Machinery (ACM) i två år med start 1984. År 1999 var hon var med och grundande Neometron, Inc., en internetleverantör i Palo Alto.

Hon tog även emot flertalet priser. Bland annat ACM Software Systems Award år 1987 och PC Magazine’s Lifetime Achievement Award 1990.

År 2010 valdes Adele Goldberg in i Women in Technology International Hall of Fame, även kallat WITI.

Idag kan många kvinnor viga sina liv åt datavetenskap endast för att de vill, för att de vågar bryta normer. Adele Goldberg är en Ada för hennes enorma nyfikenhet och passion för att vidareutveckla system. Hon visste att hon hade huvudet och kompetensen att skaka om datatekniken och gjorde exakt det. Därför är hon utvald som Månadens Ada.

Hör hennes egna ord här:

 

Om Månadens Ada
Ada Lovelace

Vi på Ada Digital inspireras av förebilder som vågar utmana. Detta återspeglar sig också i vårt namn, efter normbrytaren Ada Lovelace. Hon var världens första programmerare och otroligt begåvad.

Därför presenterar vi varje månad ”Månadens Ada” där vi lyfter historiska och nutida pionjärer och inspiratörer som bidragit med teknisk kunskap och nytänkande. Varje månad får du ta del av en ny person att inspireras av.

Rekommenderat för dig