Sara Scheef, VD Ada Digital, om European Diversity Month.

Lästid: 2 minuter

EU Diversity Month 2021 – vi tar ställning!

Ada Digital lyfter mångfald och inkludering

Under hela maj månad pågår European Diversity Month 2021 i syfte att uppmärksamma hur viktigt det är med mångfald. Och självklart medverkar vi på Ada Digital. Därför ägnar vi hela månaden med att lyfta mångfald och inkludering med syftet att visa vårt engagemang för ett jämlikt samhälle där människor inte diskrimineras.

Vi måste alla göra mer för att stå upp för mångfalden, och den europeiska mångfaldsmånaden är ett steg i rätt riktning. Med en ökad mångfald på våra arbetsplatser är vi med och skapar ett rättvisare och mer jämlikt EU. Under hela månaden kommer vi därför löpande lyfta personer som inspirerar och motiverar oss i våra sociala medier – ofta normbrytare som vågar ifrågasätta och som driver innovation framåt. Vi kallar dem Ador, från vår förebild Ada Lovelace, världens första programmerare som levde i början av 1800-talet.

”På Ada Digital är vi helt enkelt eniga om att IT-branschen tyvärr fortfarande är en homogen ankdamm. Vi behöver mångfald för att lyckas ta fram nya digitala tjänster. ”

– Sara Scheef, VD, Ada Digital

Om European Diversity Month 2021

EU-kommissionen har under lång tid arbetat med lagstiftning för att främja mångfald och inkludering för att bekämpa diskriminering. Det har lett till ökad jämlikhet och bättre möjligheter för miljoner människor, att kunna leva det liv de drömmer om. Trots det måste vi alla, offentliga personer såväl som privata företag, ideella organisationer och städer, fortsätta samarbetet för ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Det är särskilt viktigt nu under coronapandemin när mångfald och inkludering hotas.

Visste du att mer än varannan europé (59 %) anser att diskriminering på grund av etniskt ursprung är vanligt förekommande? Var tredje person av afrikansk härkomst uppger att de har utsatts för rasistiska trakasserier under de fem senaste åren. Mer än 70 år har gått sedan Förintelsen och ändå drabbas judar i hela EU av en utbredd antisemitism.

Rekommenderat för dig