Ada Digital finns för att utmana och göra skillnad. Vi vill förändra synen på IT-kompetens genom innovativa rekryterings- och konsultlösningar. Vi är inspirerade av världens första programmerare som vågade prova nya vägar, utmanade förutfattade meningar och hade kreativitet och mod att förändra.

Det har länge pratats om kompetensbrist inom det digitala området. Vi jobbar aktivt för att IT- och konsultbranschen ska vara öppen för alla som har potential och motivation att förverkliga den. Det kommer krävas nya sätt att rekrytera digital kompetens för att våra kunder, och Sverige i stort, ska fortsätta behålla sin digitala position.

Vår vision är framtagen för att lösa den kompetensbrist som finns idag. Vi lever efter den. För vi tror att det är möjligt. Det handlar bara om att våga utmana och tänka i nya banor när det kommer till rekrytering. Svårare än så är det inte.