Ada Digital lanserar nytt affärsområde IT Security och IT-säkerhet

Lästid: 2 minuter

Nu lanserar vi specialistområdet IT Security

Rekrytera personal inom IT-säkerhet? Vi hjälper dig!

Efter en allt högre efterfrågan av IT-säkerhetsspecialister, lanserar vi på Ada Digital nu specialistområdet IT Security med fokus på cybers- och informationssäkerhet.

I en komplex omvärld där digitaliseringen går framåt och användandet av ny teknik eskalerar, skapas en ökad sårbarhet i samhället. Informations- och IT-säkerhet har aldrig tidigare varit så aktuellt som nu och för att lyckas framåt krävs rätt medarbetare.

Därför lanserar vi nu affärsområdet IT Security där våra erfarna Talent Business Partners specialiserar sig inom bl a följande områden inom IT- och cybersäkerhet:

  • Informationssäkerhet
  • Analysis and Review
  • Identity, Access and Incident Management

– På Ada Digital har vi sett en ökad efterfrågan av medarbetare inom IT-säkerhet, säger Sara Scheef, VD som fortsätter: Efter alla rekryteringar vi genomfört gjort med olika inriktningar inom informations- och cybersäkerhet så har vi inte bara byggt upp en bra kunskap hos våra rekryterare, vi har också stärkt vårt Talent Network med fler kandidater som besitter kompetens inom säkerhetsområdet.

Kvalitetssäkrade medarbetare inom IT-säkerhet

Inom ramarna för Ada Digitals agila rekrytering kvalitetssäkras och mäts även kandidaternas personlighet, motivation och begåvning, vilket alla är viktiga delar för att utvecklas i rollen över tid. Något som också är kritiskt inom IT-säkerhet då de tekniska förändringarna sker snabbt och ibland oväntat.

Samtidigt råder det kompetensbrist inom IT-branschen och området IT-säkerhet är inget undantag, vilket kan vara extra utmanande. Sara berättar därför om vikten av rätt verktyg:

– Vår agila och datadrivna searchmetod är särskilt framtagen för att identifiera och attrahera bristkompetens inom säkerhet. Vi använder ett searchverktyg som aggregerar kandidater från flera olika plattformar där den här IT-kompetensen finns. Vi jobbar sedan nära våra kunder för att tillsammans i partnerskap hitta rätt medarbetare.

I tjänsten ingår också kostnadsfria bakgrundskontroller vid våra rekryteringar. Något som är extra viktigt vid rekrytering av personal som ska hantera känslig information och data.

Vill du veta mer hur i kan hjälpa dig rekrytera medarbetare inom IT-säkerhet?

Kontakta oss idag!

Rekommenderat för dig