Rekrytera en produktägare när du behöver en person som tar ett helhetsansvar kring er digitala produkt. Någon som arbetar datadrivet och ansvarar för att produktutvecklingen går i linje med era användares behov. Jobbtiteln kan skilja sig åt och kallas också Product Owner, tjänsteägare, produktchef, produktansvarig och produktexpert.

Vi på Ada Digital guidar och hjälper dig gärna med din nästa rekrytering.

Vad gör en produktägare?

En produktägare ansvarar för den digitala produkten och prioriterar både optimering och nyutveckling, allt för att skapa ett större värde för rätt målgrupp. I rollen säkerställer produktägaren att man levererar det värde man önskar och optimerar produkten så att den möter kundens behov. Produktägaren är dock sällan personalansvarig, utan har sitt huvudfokus på produkten och dess värde samt vilken nytta den har för organisationen.

Rekrytering av produktägare

Att ha en produktansvarig innebär att du har en person i organisationen som enbart fokuserar på produkten och den långsiktiga utvecklingen av denna. Saknar du en produktansvarig kan du gå miste om tillväxt för organisationen, då personen arbetar innovativt för att produkten ska möjliggöra högt värde. Att rekrytera en produktägare kan därför ses som en god investering.

Rekrytera med Ada Digital

Med vårt specialistområde Digital Commerce har vi goda förutsättningar att hjälpa dig rekrytera en produktansvarig. Våra erfarna rekryterare förstår den digitala affären och har god kunskap om vad en produktansvarig gör, samt hur man genom vårt eget nätverk och externa nätverk kan nå ut till den nischade målgruppen.

Använd gärna formuläret intill för att komma i kontakt med oss direkt!