Tåg - en central del i SAFe. Lär dig mer om agila roller som Release Train Engineer och Scrum master hos Ada Digital

Lästid: 3 minuter

5 agila roller du bör ha koll på

Säg hej till releasetåg och iterationer!

Kanban, ART och Value Streams. Visst är det snurrigt ibland? I alla fall för den oinvigde som inte hoppat på det agila tåget (pun intended) och SAFe-ramverket än. Hur som helst, den här artikeln som listar agila jobb och agila metoder är till dig som nybörjare!

Det agila ramverket, eller snarare tankesättet, som många pratar om nu stavas SAFe, Scaled Agile Framework. SAFe har många överlappningar med andra agila metoder, varpå fler av dem är direkt införlivade i ramverket.

Målet med SAFe är att uppnå ”Business Agility” även i större, komplexa och vanligtvis mer trögrörliga organisationer. Det vill säga ett agilt arbetssätt där organisationen är flexibel och snabbrörlig, liksom lägger fokus på kundens behov, produktutveckling, innovation och tillväxt.

För den som har jobbat i en agil verksamhet är det ofta svårt att gå tillbaka till en icke-agil organisation. Men för den som är ny i den agila världen blir det ofta förvirrande med alla termer och förkortningar. Förhoppningsvis blir det något lättare med vår sammanfattning från Ada Digital, direkt inspirerad från SAFe-ramverkets egen ordlista.

Varsågod: 5 agila roller du bör ha koll på!

Scrum Master

Alla agila team kopplat till SAFe-ramverket har dels en Scrum Master, dels en produktägare.

Huvudjobbet för en Scrum Master är att hjälpa sina teammedlemmar att lyckas. Till exempel genom att utbilda och coacha teamet i agila metoder – såsom Scrum, Kanban och SAFe. Syftet är att få en bra struktur för det agila arbetssättet och säkerställa att processerna fungerar i praktiken.

I praktiken innebär det att Scrum Mastern hjälper till att undanröja hinder i arbetsflöden och främja en miljö för högpresterande teamdynamik, kontinuerligt flöde och ständiga förbättringar.

Här lista vi på Ada Digital olika agila jobb och metoder som du bör ha koll på inom IT och Tech!

Produktägare (PO)

En produktägare (engelska: Product Owner, eller PO) är ”kundens röst” i det agila teamet. Alltså en representant som bejakar och bevakar slutanvändarens intresse under tiden som man tar fram lösningen. Samt säkerställer att lösningen levererar ett värde.

Produktägare samarbetar med många viktiga nyckelroller, såsom produktchef, affärsstrateger och medlemmarna i sitt agila team. Det är även produktägaren som hjälper teamet prioritera uppgifterna i sin backlog.

Release Train Engineer (RTE)

En Release Train Engineer är en facilitator och coach för ett Agile Release Train (ART), på svenska ”Agila releasetåg”. ART representerar den grupp av expertis och alla agila team som är nödvändiga för att implementera, testa, distribuera och leverera en viss lösning. Såsom ett system, produkt eller tjänst.

Därför jobbar Release Train Engineers bland annat med att underlätta agila processer samt eskalera uppkomna hinder, samt hantera risker. Egentligen assistera i allt som kan leda till förbättringar och ett ökat värde.

Rekrytera agil coach

Lösningsarkitekt eller scrum master - två agila roller som ada digital kan rekrytera

Lösningsarkitekt

Som lösningsarkitekt (på engelska Solution Architect eller Solution Engineer) har man det tekniska ansvaret för den övergripande arkitekturen och designen för en teknisk lösning. Mycket fokus ligger på att förankra en gemensam vision för ett Solution Train, alltså den organisatoriska konstruktion som man behöver för att bygga stora och komplexa lösningar. Något som kräver samordning av flera Agile Release Trains (ARTs) och dialog med leverantörer.

Med andra ord säkerställer lösningsarkitekten att det finns en gemensam teknisk riktning samt att lösningen i slutändan också fungerar så som det är tänkt för målgruppen.

Value Stream Engineer (VSE)

En Value Stream Engineer fungerar som ledare och tränare för en value stream. Det vill säga stegen – och människorna – som en organisation använder för att skapa värde och implementera tekniska lösningar. Allt baserat på SAFe-metoder för att undvika de klassiska ”silos” som uppstår mellan avdelningar och funktioner i en klassisk, icke agil, organisation.

En av de viktigaste uppgifterna för en Value Stream Engineer blir därför att underlätta value stream-processer, stötta människorna i den och arbeta för ständiga flödesförbättringar.

Läs även: Agil rekrytering för snabbare rekrytering av topptalanger

Agil ordlista

 • SAFe – Scaled Agile Framework, vars syfte är att uppnå ett agilt arbetssätt i stor skala. Samlar många idéer och arbetssätt från Scrum, Lean och Kanban.
 • Scrum – en av de agila arbetsstrukturerna som fått stort genomslag. Bygger på strävan efter kontinuerlig förbättring och löpande insikter, som ofta bidrar till justering av arbetsprocessen.
 • Lean – ett tankesätt med många år på nacken som inledningsvis härstammar från japansk tillverkningsindustri. Målet är förbättring via optimerade flöden och att minimera resursslöseri.
 • Kanban – en metodik som används för att visualisera och fokusera sitt arbete. Utgår vanligtvis från tre huvudkategorier: to do, in progress och done. Syftet är att optimera flödet, få saker slutförda och hitta relevanta förbättringar.
 • ART – Agile Release Train eller ”Agila releasetåg” är en av grundbultarna från SAFe och utgör samlingen av alla agila team och experter som behövs för att implementera, testa, distribuera och leverera ett system, produkt eller tjänst.
 • OVS – Operational value streams. Kommer från SAFe och uttrycker samlingen av alla moment som ingår för att ta fram en lösning till kund. Det kan vara allt ifrån att fylla i orders och fabrikstillverkning till att tillhandahålla en service.
 • PI – Program Increment. Beskriver den tidsperiod som ett agilt releasetåg (ART) har på sig för att succesivt leverera värde. En PI pågår vanligtvis i 8–12 veckor, som ytterligare delas upp av dedikerade iterationer.
 • Iteration – processen att bryta ner större projekt i delleveranser där man kontinuerligt utvecklar, testar och justerar tills man har en färdig produkt. En klassisk iteration är ofta 1–2 veckor lång.
 • Sprint – i stort sett samma sak som en iteration. Begreppet Sprint används framför allt inom Scrum-metodiken.
 • Built-in Quality – ett av kärnvärdena i SAFe och arbetssättet som agila team använder för att skapa högkvalitativa, väldesignade lösningar som stödjer affären på kort och lång sikt. Har sitt ursprung i Lean och målet är att leverera värde på kortast möjliga, men också hållbara, tid.
 • Epics – en sorts samling av övergripande krav/behov som lösningen (produkten, systemet eller tjänsten) ska kunna möta. Blir ofta nerbrutna i User Stories.
 • User Story – en beskrivning av vilken typ av användare som vill använda lösningen för kunna göra något och vilket resultat eller mål hen vill uppnå. Används för att måla upp en gemensam bild av en önskad funktion utifrån affären. Ligger ofta till grund för en iteration/sprint.
 • Definition of Done – precis som det låter, dvs en gemensam definition för teamet på vad som behöver vara uppfyllt för att en uppgift ska räknas som klar.

Saknar du en viktig roll eller behöver hjälp att rekrytera en agil specialist? Hör av dig! På Ada Digital är vi specialister på att rekrytera roller som gör skillnad för din digitala affär och användarupplevelse. Faktum är att vi tror så mycket på agil utveckling att vi själva jobbar med agil rekrytering.

Hitta agil kompetens med Ada Digital

Rekommenderat för dig